Пробен достъп до онлайн колекцията от списания на Taylor & Francis

May 16, 2016

До 15 юни 2016 г., със съдействието на Scientific Knowledge Services AG, библиотеката осигурява на своите потребители времен безплатен достъп до онлайн колекцията от списания на Taylor and Francis.

Базата от данни обхваща около 2689 заглавия в 30 тематични области от социални и хуманитарни науки, инженерни науки и технологии, медицина и други.

Достъпът дава възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията от 1997 г. към настоящия момент.

Достъпът е организиран по IP адрес и се осъществява от мрежата на висшето училище на http://tandfonline.com/

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.