Проект „Студентски практики” в пълен ход

May 27, 2013

Уважаеми студенти на КИА,

Във връзка със стартиралия проект „Студентски практики” на МОМН, можете да се регистрирате тук http://praktiki.mon.bg/sp/?m=42. Регистрацията няма краен срок.

Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ с приложения – образци на договори с различните участници в процеса по провеждане и подпомагане реализацията на студентските практики, е достъпна в секция Документи.

Проектът “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Очакваме копие на Вашата регистрация в Кандидат-студентската информация на КИА.

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/.