Проф. Георги Манолов в Експертния съвет на Института за стратегии и анализи

Sep 18, 2015

Проф. д.п.н. Георги Манолов, който е президент на Висшето училище по сигурност и икономика, стана част от Експертния съвет на Института за стратегии и анализи (ИСА). В авторитетния екип на обществено признати личности участват още председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, акад. Константин Косев, акад. Георги Марков, акад. Благовест Сендов, акад. Васил Гюзелев, проф. Генчо Начев, проф. Николай Михайлов, проф. Пламен Карталов, проф. Младен Григоров, проф. Григорий Вазов, проф. Иван Станков.

ИСА е неправителствена организация, която ще прави анализи и ще предлага оперативни решения по национални въроси, изготвени с академична задълбоченост на базата на социологически и изследователски проучвания по проблемите на обществото и държавата. Във фокуса на вниманието на Института ще са глобалната криза и икономическото съживяване, външната политика на България, изборите – местни, президентски, парламентарни, както и личностите, които издигаме за ръководни постове. За разработването на тези теми са ангажирани експерти от най-уважаваните университети, сред които е и проф. Манолов. Целта пред членовете на Експертния съвет на ИСА е да формулират актуалните предизвикателства пред българското общество и да намират пресечната им точка с науката, бизнеса и политиката.

С богатият си академичен и управленски опит, с многобройните научни публикации в България и чужбина, с професионалните анализи в областта на политологията, проф. Георги Манолов е един от най-авторитетните български учени, чието мнение е търсено както от широката общественост, така и от специализирани аудитории.