Напусна ни проф. Стамов! Светъл път на душата му!

Sep 15, 2021

Земния свят напусна проф. Стамен Стамов – дългогодишен преподавател и част от академичната общност на ВУСИ и на голямото семейство на вуза.
Проф. д.т.н. Стамен Николов Стамов е роден през 1941 г. в Пловдив. Завършва висше образование във ВИХВП, където продължава научната си работа. През 1993 г. става професор, а в периода 1992-1999 г. е ръководител на катедра „Хранене и туризъм”, ВИХВП, Пловдив. Автор е на над 350 научни статии, доклади и съобщения. Преподавател е в във ВУСИ от 2009 г.

За студентите той даваше сърцето си, като посвети живота си да предава знанията си на младите и жадни за наука хора, които го слушаха в захлас на всяка лекция и не пропускаха практическо занятие.

Тази загуба е огромна не само за ВУСИ, а и за цялата академична общност в страната. Изказваме искрените си съболезнования на близките на проф. Стамов.

Светъл път на душата му!

От колектива на Висшето училище по сигурност и икономика