ВУСИ разшири академичния си състав с още един професор

Jun 29, 2021

Проф. д-р Валентин Василев вече е част от висшето училище

Успешно приключи поредната конкурсната процедура за заемане на академичната длъжност „професор“ във Висшето училище по сигурност и икономика. Проф. д-р Валентин Василев вече е преподавател в професионално направление 9.1. „Национална сигурност (Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси)“ .

Той благодари на научното жури в състав: проф. дн Стойко Стойков, проф. д-р Томо Борисов, проф. дн Севдалина Димитрова, проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Людмила Дикова, доц. д-р Петър Маринов и доц. д-р Теодор Дечев за положителната оценка и прекрасните отзиви.

„Изказвам своята благодарност на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика в лицето на проф. д.п.н. Георги Манолов и доц. д-р Йордан Бакалов за професионализма и високото административно ниво в организацията на цялата процедура“, добави още проф. Василев.

Всички рецензии на представения хабилитационен труд бяха положителни, като беше високо оценен фактът, че към академичния състав на ВУСИ се присъединява още един специалист от практиката.

Веднага след гласуването на присъждането на академичната длъжност „професор“ на редовното заседания на Академичния съвет проф. Василев подари на ВУСИ книга за мнения, където гостите на вуза ще могат да пишат своите впечатления.

„Не е тайна, че има недостиг на практици във висшето образование. За нас е удоволствие да имаме в екипа си поредния доказал се специалист както практиката, така и в теорията“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Ръководството и академичния състав на ВУСИ приветстваха проф. Василев с добре дошъл и му пожелаха творческо вдъхновение и много нови успехи.