Промяна в лекции – ОКС “Магистър”

Dec 8, 2021

Лекциите за ОКС “Магистър” по “Съвременни политически институции на Европейския съюз” е се проведат на 11 и 12.12.2021 г. от 17 часа.