Председателят на Настоятелството на ВУСИ Олга Манолова и шефът на местния парламент в Благоевград Радослав Тасков проведоха работна среща в пловдивския вуз. Участие в нея взе също ръководителят на Център за лидерство и публични политики в учебното заведение проф. д-р Валентин Василев.

По време на деловия разговор са обсъдени образователните програми в областта на сигурността, на икономиката и на мениджмънта, които се изучават във ВУСИ. Радослав Тасков се запозна със спецификата на научните изследвания и на място се е убеди в нещата, които се правят във висшето училище. Коментирани са и общи допирни точки, в които неговият опит като председател на общинския съвет в областта на публичните политики и управление може да бъде пренесен в обучението на студентите.

„Във ВУСИ се усеща специфичният дух на академичността“ – сподели Радослав Тасков. „Радвам се, че днес имах възможността да се запозная с част от ръководството и с онова, което тече като учебен процес, както и с всичко, което сте постигнали за последните 20 години“ – коментира още той. Шефът на местния парламент в Благоевград, сподели, че е впечатлен, че младите хора в България имат възможност да получат подобно образование на такова ниво тук. По думите му, принципно местният парламент трябва да има непрекъснато сътрудничество с висшите училища. Местната власт трябва да си дава ясна сметка, че наличието на висши учебни заведения в даден град дават един по специален статут на самото населено място. „При нас това е изначално разбрано от общинските съветници и всичко, което касае дейността на висшите учебни заведения в Благоевград, се подкрепя почти с абсолютно мнозинство. Смятам, че всеки един общински съвет в страната трябва да подхожда така спрямо висшите учебни заведения, тъй като тези учебни заведения определят битието на обикновените хора и на целия град“- каза в заключение Радослав Тасков, отбелязвайки своите прекрасни впечатления в книгата за спомени и мнения на ВУСИ.