Председателят на Настоятелството Олга Манолова и воден от нея екип на ВУСИ се включиха в работна среща на тема „Глобални хоризонти: Стратегии за привличане на чуждестранни студенти в българските университети“, организирана по инициатива на Министерството на образованието и науката. Събитието се проведе на 24 и 25 юни в Технически университет – София.

По време на деловата програма бяха представени разбиране на глобалния образователен пазар и преглед на световните тенденции в студентската мобилност. Бяха коментирани ключови фактори, влияещи върху избора на дестинация за обучение на студентите, и бе презентиран конкурентен анализ за сравнението на България с други страни.

Разработването на атрактивен университетски профил, изграждането на силна университетска марка в международен план и ефективното използване на дигитални платформи и социални медии за маркетинг бяха посочени като важни акценти при осъществяването на стратегия за повишаване на глобалната конкурентоспособност и разнообразието на българските висши учебни заведения.

Основен лектор на събитието бе Панайотис Каколирис – главен оперативен директор и ръководител на стратегията на SOCIALDOO (компания за стратегическа комуникация) и съосновател на Strategic Governance Lab., Атина, Гърция.

Екипът на ВУСИ го поздрави за интересната и задълбочена тематична презентация и сподели вижданията и опита на вуза в представянето пред чуждестранни студенти на качественото обучение, което осигурява на своите възпитаници.