ВУСИ е на челни позиции сред университетите в страната

Dec 13, 2021

Данните са от Рейтинговата система на висшите училища за 2021 г.

И през изминалата година Висшето училище по сигурност и икономика утвърждава лидерските си позиции както на регионално, така и на национално ниво. Това за пореден път сочат данните на Рейтинговата система на висшите училища за 2021 г.

В направление „Национална сигурност“ ВУСИ отново заема водещо място в класацията за страната, нареждайки се на 7-о място сред вузовете и на 1-во място в Пловдив и региона от общо 15, които обучават студенти по сигурност в България. С това затвърждава позицията си от предходната година, като по показателя „Учебен процес“ вузът застава редом до Академията на МВР. В направлението ВУСИ предлага най-голямо разнообразие от бакалавърски и магистърски програми сред всички университети в страната. С 10 бакалавърски и 15 магистърски програми висшето училище заема челно място по този показател.

С близо 10 лв. е нараснал месечният осигурителен доход на завършилите в направление „Национална сигурност“ във ВУСИ и неговата стойност вече е 1291 лв. (срещу 1200.73 лв. през 2020 г.), който е един от челните в страната. Отново в същото направление вузът е сред първенците по най-ниски нива на безработица сред завършилите, която е под 4 %. Ексклузивността на преподавателския състав нараства с 30 % спрямо предходната година – от 56.6 % през 2020 г. на 86.36 % през 2021 г.
Данните на АдминУни показват още, че нарастват и средствата за издръжка на студент, като от близо 389 лв. през 2020 г. те нарастват на 422 лв. за 2021 г. Делът на дипломираните студенти в направление „Национална сигурност“ е нараснал с близо 5 % и през 2021 г. достига 58.92 %.

В професионално направление „Икономика“ ВУСИ се отличава със 100 % ексклузивност на преподавателския състав, което е с 44 % повече от данните от предходната година. И тук се наблюдава ръст на осигурителния доход на завършилите, който нараства от 1051.28 лв. през 2020 г. на 1166 лв. през 2021 г., с което вузът запазва третата си позиция в Пловдив и региона по този показател. С над 6 пункта се е увеличил процентът, сочещ регионалната реализация, като за 2021 г. той е 41.21.
В направление „Икономика“ ВУСИ е с най-висока оценка за програмна акредитация в Пловдив и региона – 9.17. Вузът се отличава и с най-голям брой магистърски и бакалавърски програми на местно ниво – 7 бакалавърски и 20 магистърски програми. Процентът на дипломираните студенти е нараснал с пункт и половина спрямо миналата година и вече е 30.51 %. От 2021 г. вузът предлага докторски програми и в това професионално направление.

И в третото си професионално направление – „Администрация и управление“, ВУСИ разполага със 100 % ексклузивност на преподавателския състав и най-голямо разнообразие на специалности. Те са 11 в ОКС „бакалавър“ и 29 в ОКС „магистър“. В това направление ръстът на осигурителния доход на завършилите е най-осезаем, като е нараснал със 177 лв. спрямо миналата година и вече достига 1345 лв., което нарежда ВУСИ на трето място в Пловдив и региона по този показател. И в това професионално направление се наблюдава ръст на регионалната реализация на завършилите.

ВУСИ е с най-висока програмна акредитация и в това направление в Пловдив и региона – 9.02. С 6.76 пункта вузът е първенец в региона по ползваемост на библиотечния фонд, а от 2021 г. има разкрити и докторски програми в направление „Администрация и управление“. Едва 3.58 % е нивото на безработица сред завършилите, а 28.23 % са дипломираните студенти на ВУСИ в направление „Администрация и икономика“, което е с над процент повече от предходната година. Според данните на Рейтинговата система на висшите училища ръст се наблюдава и в реализацията на студентите в това професионално направление на ВУСИ, като от 32.24 % през 2020 г. тя е нараснала на 34.19 %. Регионалната реализация на позиция за висше образование пък се е увеличила с близо 4 пункта – от 22.97 на 26.67.

Данните на Рейтинговата система на висшите училища затвърждават позициите на ВУСИ на лидер във висшето образование, а голяма част от специалностите в направление „Национална сигурност“ са уникални за Пловдив и региона и само тук студентите могат да получат легитимна диплома за тях.