РИСКОВЕ ПРЕД ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯ МИР В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ

Висшето училище по сигурност и икономика  организира юбилейната международна научна конференция по повод на 20 години от създаването си на тема

РИСКОВЕ ПРЕД ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯ МИР В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ

(в Югоизточна и Централна Европа)“.

Тя ще се проведе на 3 – 4 ноември 2023 г. във ВУСИ Пловдив.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде качен в CEEOL.

Съпътстващо списание на конференцията е Политика и сигурност (ISSN 2535-0358).

Покана

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Заявката за участие в конференцията да бъде попълнена до 15.09.2023 г.

Докладите да бъдат изпратени до 30.09.2023 г. Сборникът с научните разработки ще бъде публикуван и ще бъде качен в CEEOL.

Програмата на конференцията:

Ден първи:

Регистрацията на участниците ще се извърши във ВУСИ, на 03.11.2023 г. г. от 9.00 до 10.00 ч.

Откриването на конференцията е от 10.00 ч. в сградата на висшето училище.

Деловата работа е от 10.00 до 18.30 ч.

Обедната почивка е от 13.00 до 14.00 ч.

Вечерята е от 19.30 ч.

Ден втори:

Деловата работа е от 09.00 до 11.00 ч.

Заключителната част е от 11.00 до 12.00 ч.

 

Работните езици на конференцията са български, английски и руски.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Участници от България – 50 лв.

Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.

Студентите и докторантите участват безплатно.

Таксата за участие следва да бъде заплатена по банкова сметка:

Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG97BPBI79241066753909

Краен срок за таксата – 15 септември 2023 г.

Основание: участие в конференция на ВУСИ, име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПЪРВИ ПАНЕЛ

  • ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ НА СИГУРНОСТТА , ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

ВТОРИ ПАНЕЛ

  • НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯТ МИР – ДИЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

ТРЕТИ ПАНЕЛ

  • РИСКОВЕТЕ ПРЕД ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯ МИР И НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА – АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ

  • ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА, ЕТНИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, НАЦИОНАЛНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ

ПЕТИ ПАНЕЛ

  • ПРОБЛЕМИТЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ЕТНОРЕЛИГИОЗНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

ШЕСТИ ПАНЕЛ

  • ЕТНОРЕЛИГИОЗНИЯТ МИР, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

За да прочетете всички технически изисквания за оформяне на доклада, моля отворете файла по-долу.

Изисквания за представяне на докладите

Партньорски университети – съорганизатори на конференцията

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини