Излезе сборникът с доклади от научноприложната кръгла маса „Управлението на човешките ресурси – ключови предизвикателства и модели в реална среда“, която бе организирана от Центъра за лидерство и публични политики /ЦЛПП/ на ВУСИ.

Форумът се състоя през май 2023 година във вуза и събра представители от средите на науката, бизнеса и практиката.

В рамките на събитието бяха представени актуални доклади, тематични презентации и изказвания, които съчетаха в едно традицията и новаторството в анализа на сектора на човешките ресурси.

В речта си при откриването председателят на Настоятелството Олга Манолова благодари на всички участници в научноприложната кръгла маса, които чрез своите научни разработки допринасят за още една стъпка в посока на постигане на обществения, научния и икономическия просперитет на страната.

Сборникът е дело на Издателски комплекс ВУСИ. Съдържанието на научното издание можете да свалите  от тук.