Излезе от печат сборникът с доклади от шестата международна научна конференция „Държавата, обществото и правото: Предизвикателствата днес и перспективите за утре“. Научният форум бе организиран от университета „Александър Моисиу” в Албания и Факултета по политически науки и право. Висшето училище по сигурност и икономика бе сред съорганизаторите на престижното събитие, което се състоя през април 2022 година.

Припомняме, че в рамките на програмата на конференцията пленарен доклад представиха преподавателите във ВУСИ проф. д-р Валентин Василев и доц. д-р Младен Младенов. Научното изследване бе на тема

„Научено по трудния начин от Covid-19 – за човешките ресурси, мениджмънта, правна рамка и лидерство за промени“ и се прие с изключително внимание и интерес от участниците във форума. В неговото начало поздравителен адрес към тях бе поднесен от името на президента на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов.

Съвместните ползотворни научни инициативи между двата вуза са резултат от подписан през март миналата година меморандум за сътрудничество. Те ще продължат и през 2023, която бележи юбилейната 20-годишнина от създаването на Висшето училище по сигурност и икономика.