Излезе сборникът с доклади от международната научна конференция „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, която бе организирана от Висшето училище по сигурност и икономика.  Форумът се състоя на 30 септември 2022 година във вуза  и на него присъствено и онлайн се срещаха учени от три континента.

Само за ден в рамките на мащабното научно събитие се представиха над 60 доклада, които анализираха  ролята на изкуствения интелект и неговото приложение в областта на сигурността и в различните сфери на човешкия живот. Те бяха обособени в три панела: „Системи с изкуствен интелект в сигурността“, „Икономически растеж и устойчиво развитие“ и „Изкуственият интелект в администрацията, публичният мениджмънт и социалните науки“.

Сред лекторите бяха академични авторитети от Словакия, Латвия, Полша, Узбекистан, Грузия, Северна Македония, Албания и Нигерия. От българска страна взеха участие учени от Института за държавата и правото при БАН, Академията на МВР, УНСС, Тракийския университет в Стара Загора, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, НБУ, УниБИТ и ВУСИ. Основният доклад изнесе проф. д-р Ирена Илиева от Института за държавата и правото при БАН, който бе на тема „Предложението на ЕС за изкуствен интелект“.

Сборникът „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“ е организиран в два тома. В първия са включени пленарните доклади на академичните авторитети, а вторият съдържа научните разработки на докторанти и студенти по темата.

Сборникът е дело на Издателски комплекс ВУСИ. Съдържанието на научното издание можете да свалите от тук → I том и II том.