КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ Е 22 ЯНУАРИ

Jan 4, 2021

Крайният срок за заплащане на семестриалните такси за втори семестър, ОКС “Бакалавър” е 22 януари 2021 г. Семестриалните такси можете да заплатите по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
• BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.