Социалната програма на ВУСИ – без аналог в частното висше образование в България

Oct 21, 2015

Висшето училище по сигурност и икономика е един от първите частни вузове в страната, който разработи специална социална програма за своите студенти. ВУСИ предлага преференциално обучение с по-ниски такси срещу представени документи. Вузът приема и студенти – кръгли сираци, от домовете за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа.

В изпълнение на социалната програма и съгласно сключен договор между Висшето училище по сигурност и икономика и Министерството на вътрешните работи, от 2008 година до момента, във вуза са приети и се обучават 3 деца на служители на МВР, загинали при изпълнение на служебния си дълг. ВУСИ осигурява и 50% намаление на годишните такси за студенти, които са деца на служители на МВР със затруднени финансови възможности. Пълните отличници, които отговарят на посочените социални условия, се освобождават от такси за обучение.

Социалните предимства нямат аналог в частното висше образование в България, тъй като разходите за тях са изцяло от бюджета на ВУСИ, без да се разчита на допълнителни спонсорски или други финансови средства.

От социалната програма на вуза се възползва и действащ служител на МВР, който страда от заболяването „обструктивна сънна апнея”. Найден Найденов е роден в гр. Монтана. Завършва средно образование в ТМТ „Ген. Вл. Заимов“ в Сопот, специалност „Технолог на производството на стрелково оръжие и артилерийски машинни части”. Живее в София, но работи в Костинброд като полицай. Иска да има висше образование, затова избира ВУСИ, специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред”. С Найден Найденов разговаряме в началото на академичната 2015/2016 учебна година.

– Г-н Найденов, как научихте за Висшето училище по сигурност и икономика?

– За ВУСИ разбрах от писмо, което беше изпратено от пресцентъра на ОДМВР-София. Трябваше да запозная колегите с условията за кандидатстване и специалностите, които се предлагат във вуза. Обадих се на посочения телефон и се свързах със служителка, която ми обясни как става записването. Прегледах и сайта на Висшето училище по сигурност и икономика и от него разбрах, че това е реномиран вуз, с доказани традиции в обучението на студенти.

– Кое Ви мотивира да учите във ВУСИ?

– Гъвкавите програми за задочници и дистанционното обучение. Все пак в МВР сме на ненормирани работни смени и свободното ни време е разпокъсано.

– Защо избрахте специалността „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред”?

– В МВР имам стаж над 20 г., от които 18 съм работил като полицай в ППООР и мисля, че в тази насока ще се справя най-добре, с оглед на практиката.

– Как реагира семейството Ви, когато разбра, че искате да учите?

– Както знаете, заплатата на полицая не е от най-големите и точно това трябваше да се обсъди, понеже имам и син, който сега е в четвърти клас. Въпреки това получих пълна подкрепа в това начинание.

– Какво е естеството на Вашата работа?

– В момента съм материално отговорно лице. Отговарям за имуществото, автопарка, оръжието, снабдяването с материали и др.

– Каква е историята на Вашето заболяване?

– Страдам от „Обструктивна сънна апнея”. Последните изследвания показват, че тя поразява 4-5% от населението на Земята и повечето са мъже. Изразява се в паузи на вдишването и издишването по време на сън, при което сатурацията на кислород в кръвта пада от 95% на 50%. Спиранията на дишането са от порядъка на 20 секунди и стигат до 90 сек. при някои хора! Това води до редица заболявания като хипертония, диабет, сърдечни нарушения, затлъстяване и др. Диагнозата се поставя след полисомнографско изследване в лаборатория, което е скъпо и не се поема от Здравната каса. Симптомите са събуждане с болки в главата, пресъхнала уста, умора и недоспиване, което води до дневна сънливост и липса на желание за каквото и да е. Лечение няма. Закупува се скъпоструваща апататура, с която се спи. Тя подава въздух през маска и така пречи на преградата, която се отпуска и запушва дихателните пътища.

– Дипломата за висше образование от ВУСИ ще промени ли работата Ви и по какъв начин?

– Ще ми даде възможност за израстване в кариерата, както и по-добра подготовка в специалността ми. Мисля и за по-добра реализация на пазара на труда.

– Какво ще кажете на тези, които се колебаят дали да имат висше образование?

– Човек трябва всеки ден да се усъвършенства и да се стреми да прави нещата все по-добре. Аз съм на 43 г. и до сега се колебаех и поставях други неща с приоритет. Почти се бях отказал, но с промените в Кодекса за социално осигуряване ще се наложи да се работи още поне 12 г. до достигане на възраст за ранно пенсиониране. За това моят призив към всички е – не се колебайте, а се усъвършенствайте чрез качествено образование във Висшето училище по сигурност и икономика!