Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика поздрави с издаването на тритомната монография  „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ президента на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов.

Това стана по време на официалното представяне на тритомника на 8 ноември в Литературен клуб „Перото“ в София. От името на студентската организация председателят й Илиян Илиев връчи поздравителен адрес на проф. д.п.н. Манолов. В него се казва:

„Научните Ви постижения са високо ценени и дават изключителни знания на всеки студент, поел по пътя на висшето образование.

Всеотдайната Ви академична дейност спомага да се изграждаме като висококачествени специалисти в сферите на сигурността и икономиката.

Бъдете все така вдъхновение за младото поколение в реализирането на нови научни предизвикателства и в усъвършенстването на политическата и обществената култура у нас.“