Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика се включи за поредна година в благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“.

Председателят на съвета Маргарита Моллова и Еразъм+ координатор Борис Зарков предадоха на 27 април в Пловдив от името на студентската общност на вуза 2 кашона, както и 10 пластмасови туби, предоставени от дарител, с капачки.

Участието в националната акция на студентите на ВУСИ е част от поредицата от социални инициативи, вписани в календара на тяхната  дейност за 2024 година.

„Студентите на ВУСИ винаги подкрепят добрите каузи“ – сподели Маргарита Моллова. Тя отбеляза, че много млади хора и деца са се включили също в предаването на капачки на обособения пункт.