Студентският съвет на Висшето училище по сигурност и икономика зарадва с поредната си инициатива. По случай 14 февруари – празник на лозарите и на влюбените, председателят Илиян Илиев заедно със секретаря Маргарита Моллова и членовете Емануела Енева, Пламена Ващенко и Денис Дианов от съвета подариха картички на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов, колеги, преподаватели и администрация.

„Това е чудесна традиция във висшето училище“ – сподели председателят на Студентския съвет. „Тя носи посланието хората да бъдат обичани, щастливи и добри всеки ден. Затова с колегите от съвета изработихме дизайна на картичката със сърца и решихме именно това да пожелаем на всички: Обичайте и бъдете обичани!“- разказва той. Картичките са изготвени в Издателския комплекс на вуза.

Снимките от празника ще бъдат част от фотоизложбата на тема „20 кадъра от студентския живот във ВУСИ“, която Студентският съвет подготвя по повод предстоящата 20-годишнина през месец ноември на висшето училище.