Студентският съвет на ВУСИ продължава да радва със своята креативност. По случай 8 март – Международния ден на жената, председателят Илиян Илиев заедно със секретаря Христина Чавдарова и членовете Емануела Енева и Денис Динев от съвета подариха картички и красиви червени рози на председателя на Настоятелството Олга Манолова, студентките, които имаха лекции днес, и дамите от администрацията.

„Стремежът ни е да съхраняваме и развиваме традициите във висшето училище, в което уважението и достойнството са ключови морални ценности“ – сподели Илиян Илиев. Заедно с колегите му обсъждат коя е най-подходящата инициатива за дадено събитие и я осъществяват с много желание.

Така и днес избират да зарадват с червена роза, защото тя е символ на уважението и искреността, и се спират на собствена идея за дизайна на поздравителната картичка, с която пожелават на дамите да бъдат себе си и да са все така вдъхновени и прекрасни. В изработката на чудесните картички съдействие им оказва Издателският комплекс на вуза.

Водещата фотографска роля на празника бе на Емануела Енева, чиито снимки заедно с тези на нейните колеги ще бъдат част от студентска фотоизложба, посветена на празничния 20-годишен юбилей на висшето училище на 4 ноември.