Председателят на Студентския съвет на ВУСИ Илиян Илиев взе участие в Общо събрание на НПСС. То се проведе в края на месец ноември и негов домакин бе Студентският съвет на Технически университет – София.

Заседанието обсъди доклада на председателя на НПСС Даниел Парушев за изминалите пет месеца и актуализирането на състава на Контролния съвет за мандат 2022-2024 г. Студентите коментираха също актуалната обстановка, политики, позиции и партньорства, както и дискутираха изменението на бюджета на НПСС за 2022 г.

Общото събрание актуализира и състава на постоянните комисии към НПСС. В две от тях бе избран председателят на Студентския съвет на ВУСИ. Илиян Илиев ще участва активно в работата на комисиите по  „Международна дейност и сътрудничество“ и „Сигурност и отбрана“.

Той е провел разговор с Даниел Парушев, както и с председателите на студентските съвети на вузовете в Пловдив за обсъждане на възможности за бъдещи съвместни инициативи.

Преди Общото събрание в новата сграда на Университета по архитектура, строителство и геодезия бе отбелязана тържествено 25-годишнина на техния Студентски съвет.