Студентският съвет на ВУСИ в лицето на своя председател Маргарита Моллова взе активно участие в Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС). То се проведе в края на миналата седмица в София и негов домакин бе УНСС.

„Обсъждахме актуални въпроси, позиции и партньорства“ – съобщи студентската председателка. Тя допълни, че проблемът с общежитията в Пловдив също е бил поставен като изключително съществен.

По време на заседанието са актуализирани правилата за провеждане на отчетно-изборно събрание на националното студентско представителство. Очаква се през месец февруари да има избор за нов председател за мандат 2024 – 2026, който ще поеме поста от настоящия Даниел Парушев.

Маргарита Моллова взе участие и в организираното от НПСС сертифицирано обучение. То представи темата за стреса и управлението на стреса и как да се преработват тревожните преживявания. Лектор бе д-р Ирена Соколова.