ВУСИ добави грузински университет към мрежата си от международни партньори

Apr 29, 2021

Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика се срещна с ръководството на университета Saint Andrews Georgian University. На работната среща беше обсъдена дейността на двете висши учебни заведения и основните параметри, заложени в меморандума за сътрудничество, който бе подписан по-късно същия ден.

От страна на висшето училище участие в срещата взеха президентът проф. д.п.н. Георги Манолов, председателят на настоятелството г-жа Олга Манолова, зам.-ректорът доц. д-р Людмила Дикова и ръководителят на магистърска програма „Управление на човешките ресурси“ доц. д-р Валентин Василев. Проф. Нино Дамениа – декан на факултета по бизнес, компютри и социални науки и доц. д-р. Иза Гигаури – ръководител на отдел „Международна дейност“ представиха дейността на университета в Грузия.

Двете страни обсъдиха основните направления в рамките на предстоящото партньорство, включващо обмен на студенти и преподаватели, както и съвместна дейност в рамките на Академията за лидери, която предстои да бъде отворена съвсем скоро и в която ще си партнират университети от няколко държави.

Ръководствата на двата университета определиха срещата като ползотворна и полезна и си обещаха възможно най-скоро да се срещнат на живо, за да скрепят партньорството си.