Стартира пилотен проект

Apr 24, 2013

Стартираме пилотен проект за прием на 100 студенти бакалаври в Пловдив, където досега предлагахме само магистърски програми.

интервю за вестник “Монитор” от 24.04.2013 г. на проф. Стати Статев –  Ректор на Университета по национално и световно стопанство /УНСС/ – София