Стипендии за отличен успех

Висшето училище по сигурност и икономика мотивира и стимулира своите отлични и най-добри студенти, като им отпуска годишна стипендия.
Ръководството на ВУСИ планира и прави всичко възможно броят на стипендиите през новата учебна 2018/2019 г. да бъде удвоен.