Стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза

Dec 9, 2013

Уважаеми студенти,
От 9 декември 2013 г. започна кандидатстването за зимен семестър на учебната 2013/2014 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез настоящата интернет страница до 14 януари 2014 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2014 г. Пълният график с всички срокове на кампанията можете да видите по-долу.

Условията за кандидатстване и предоставяне на стипендии можете да намерите в секцията „Условия”, а стъпка по стъпка указания за подаване на формуляри – в секцията „Онлайн кандидатстване”.

Г Р А Ф И К


за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Информационен семинар за представители на висшите училища – партньори 26 ноември 2013 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 9 декември 2013 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи във висшите училища 9 декември 2013 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 9 декември 2013 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища, съответно по специалности – за стипендиите за успех, и по факултети – за специалните стипендии, въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2013/2014 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 8 януари 2014 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 януари 2014 г., вторник, 23:59 ч.
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 януари 2014 г.) и съпътстващите документи във висшите училища 17 януари 2014 г., петък, според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 24 януари 2014 г.
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 27-29 януари 2014 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 31 януари 2014 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 4 февруари 2014 г., вторник
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 7 февруари 2014 г., петък, 23:59 ч.
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 14 февруари 2014 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 21 февруари 2014 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2013/2014 година от 24 февруари 2014 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 5 март 2014 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 14 март 2014 г.

Презентация по проект “Студентски стипендии”

http://eurostipendii.mon.bg/Presentation-26.11.2013.pdf