Стипендии

Стипендии за отличен успех

Висшето училище по сигурност и икономика мотивира и стимулира своите отлични и най-добри студенти през академичната година, като им отпуска годишна стипендия.

Европейски стипендии