Стипендии

Стипендии за отличен успех

Висшето училище по сигурност и икономика мотивира и стимулира своите отлични и най-добри студенти през академичната година, като им отпуска годишна стипендия. Размерът ѝ се определя на база на успеха от предходните два семестъра и няма ограничение в броя студенти, които могат да я получават.

Раздадени са над сто стипендии на студенти на ВУСИ с отличен успех, а ежегодно расте броят на отличниците, които получават възнаграждение за положените усилия.

Президентска стипендия

През академичната 2020/2021 година президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов положи началото на нова традиция. Той стартира връчването на стипендия от лични негови средства на студента с най-висок успех от предходните два семестъра.

Стипендията е в размер на 120 лв. на месец и се изплаща в рамките на цялата академична година.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини