Студенти и преподаватели на КИА разговаряха с Миков, Дъбов и Търновалийски

Sep 15, 2014

Президентът на Колежа проф. дпн Георги Манолов постави въпросите за студентските общежития и държавните стипендии.

В цяла Европа и по света младите хора са перспективата и общественият двигател. Това каза председателят на БСП Михаил Миков пред студенти от Колежа по икономика и администрация в Пловдив. Бъдещи икономисти, финансисти, бизнес администратори и желаещи да работят в системата на националната сигурност препълниха аудиторията на учебното заведение за разговора с председателя на 42-то НС и двамата водачи на листи в града и областта – Георги Търновалийски и Димитър Дъбов.

“Не всеки път имаме възможност да комуникираме директно с българските държавни мъже” – с тези думи президентът на КИА проф. дпн Георги Манолов направи прехода към диалога между студенти и политици. Младите хора активно се интересуваха за данъчната политика, социалните мерки, съдебната система, националната сигурност и опазването на класифицираната информация. Проф. Манолов постави въпросите за студентските общежития и възможността студентите в частните висши училища да получават държавни стипендии. Според лидера на БСП страната е длъжна да заделя повече средства за повишаване на образователното равнище и подобряване на материалната база.

В края на срещата всички участници изразиха своето удовлетворение от проведения диалог и обещаха отново да се срещнат в Колежа по икономика и администрация.