Студенти от КИА на посещение в Европейския парламент

Mar 10, 2014

По лична покана на евродепутата Станимир Илчев през месец април няколко души студенти от КИА ще посетят Европейския парламент в Брюксел като награда за своите активни изяви, организаторска дейност и отличен успех във висшето училище. По време на престоя си те ще посетят заседание на Европейския парламент, ще се срещнат с български и чуждестранни евродепутати и ще участват в дискусионна Кръгла маса за бъдещето на Европейския съюз (на английски език). Посещението ще завърши с разглеждане на част от богатото културно наследство и исторически забележителности на град Брюксел.