Студенти от ВУСИ на практическо обучение в Академията на МВР

Mar 17, 2016

Студенти от Висшето училище по сигурност и икономика бяха на практическо обучение в Академията на Министерството на вътрешните работи. Бъдещите специалисти от ВУСИ видяха най-новите оръжия в системите за сигурност и присъстваха на реално обучение по стрелба. Те демонстрираха отличните си умения при взимането на отпечатъци, които са придобили в специализирания кабинет по криминалистика във вуза и доказаха, че подготовката им по нищо не отстъпва на тази, която получават курсантите в Академията на МВР. След това разгледаха сградата, лабораториите и се запознаха с организацията на работа. Студентите присъстваха и на лекции за историята и развитието на университета за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи, с който Висшето училище по сигурност и икономика има сключен дългогодишен договор за сътрудничество. Младите хора се запознаха подробно с факултетите и центровете за специализация и професионална подготовка. Бъдещите висшисти се срещнаха в Академията и с част от преподавателите си във ВУСИ, които им представиха спецификите в програмите за обучение. Посещението е част от занятията в актуализираните учебни програми на студентите от Висшето училище по сигурност и икономика. Те осигуряват максимално широка теоретична и практическа подготовка за изготвяне на криминалистични експертизи, прилагане на новостите в борбата с киберпрестъпността, работа в специализирани лаборатории и т.н. Специалистите, които успешно завършват ВУСИ, са изключително търсени и безпроблемно се реализират в системата за национална сигурност. Широкият набор от високоценени професионални и гъвкави умения са поредно доказателство за далновидността на ръководството на вуза при организацията и провеждането на учебния процес. Супермодерната материална база, перфектно оборудваните специализирани кабинети, доказаният преподавателски състав и непосредствената връзка с пазара на труда, утвърдиха ВУСИ като запазена марка в сигурността, икономиката и управлението в българското висше образование.