ВУСИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, УЧЕЩИ В ЧУЖБИНА, ДА ПРОДЪЛЖАТ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В РОДИНАТА

Aug 5, 2020

Училището ще признава кредити, натрупани в чуждестранни вузове

Висшето училище по сигурност и икономика ще отвори вратите си за български студенти, обучаващи се в чужбина, които имат желание да продължат образованието си у нас или да учат временно тук, докато ситуацията, свързана с коронавируса, се нормализира.

Решението бе взето от ръководството на ВУСИ във връзка с продължаващата епидемична обстановка в целия свят и невъзможността на голяма част от българските студенти да напуснат страната, за да продължат обучението си в чужбина. „Ежедневно получаваме запитвания от българи, живеещи и учещи в чужбина, дали могат да продължат образованието си при нас и ще им се признаят ли някои от оценките, които са получили в чуждестранните вузове. За да бъдем максимално в подкрепа на всички, които искат да продължат да учат, но не искат или не могат все още да се върнат в държавата, в която следват, решихме да предприемем тази стъпка“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манлов.

За да продължат образованието си във ВУСИ, българските студенти, учещи в чужбина, трябва да подадат документи за признаване на периоди на обучение в чужбина. За да не са ощетени по никакъв начин, студентите ще могат да продължат обучението си и в чужбина, без да се налага да прекъсват студентските си права. Висшето училище по сигурност и икономика ще валидира придобитите образователни кредити, отговорящи на учебните планове по съответните специалности, за положени изпити по конкрета дииплина по европейската система за трансфер (ECTS). По този начин студентите имат възможност да получат диплома за висше образование от ВУСИ, без да прекъсват студентските си права в чужбина и когато обстановката се нормализира, да продължат обучението си там.

Всеки, който желае да му бъде признат период на обучение в чужбина, трябва да попълни формуляр и да предостави академическа справка. Признаването става съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Висшето училище по сигурност и икономика предоставя тази възможност на студенти, обучаващи се по същите или близки специалности, в трите направления на ВУСИ – „Национална сигуност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. Всички специалности вижте тук.

ВУСИ е в Топ 6 на университетите по сигурност в страната и специалностите в трите направления са изцяло акредитирани с максимални оценки. Академичният състав е формиран от хабилитирани преподаватели – професори и доценти, както и от известни в своите области специалисти с богат практически опит, а според данните на рейтинговата система възпитаниците на ВУСИ имат най-висок облагаем доход в Пловдив и региона.

За повече информация за начинa на кандидатстване и признаване на периодите на обучение се свържете с нас на e-mail: priem@vusi.bg.

КАНДИДАТСТВАЙ ВЪВ ВУСИ, БЪДИ СРЕД ЛИДЕРИТЕ!