Студентка на ВУСИ с награда в престижен конкурс

Feb 3, 2022

Цветанка Арнаудова – студентка в магистърската програма „Финанси“ на Висшето училище по сигурност и икономика спечели трето място в конкурс: „Млад финансист“ 2021 г. с есето си на тема за „Нужни ли са ни зелени финанси“. Тя бе отличена сред стотици участници, а наградата ѝ бе връчена от г-жа София Касидова – директор „Стратегически анализи и развитие“, „Българската банка за развитие“ АД, съорганизатор на конкурса и председател на журито на официална церемония с присъствието на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и изпълнителния директор на „Българска Банка за развитие“ АД.

„Провокирана от един от моите преподаватели във ВУСИ, Проф. д-р Атанас Льондев, развих интерес и към модерната област на интердисциплинарните изследвания като „икономика и право“, или икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми.“, обърна се към присъстващите в залата студентката по време на церемонията.

„Мотивирано от интереса ми към новите европейски регулации в областта на устойчивите финанси, в съответствие с приоритетни европейски и национални политики, и взаимовръзката им с националния пазар на суверенен дълг, взех участие в конкурса „Млад финансист“ 2021 г. в качеството си на студент във Висшето училище по сигурност и икономика. Авторитетното жури класира на трето място есето ми със заглавие: „Емитиране на устойчиви суверенни облигации: „The only game in town“, коментира студентката, като отбелязва, че в основата на новопридобитите и надградените ѝ знания в сферата на финансите е именно образованието. „Благодарение на подготовката ми по разнообразните, много интересни и предизвикателни дисциплини от учебната програма във ВУСИ, съумях да доразвия различни свои способности за преглед и анализ на сложна и голяма по обем, специализирана финансова информация“, споделя още тя, като именно в тази връзка е развито и есето, с което печели конкурса.

Освен че е студентка, Цветанка Арнаудова работи в Министерството на финансите, където прилага получените знания и оценява като изключително полезно за практиката си обучението във ВУСИ, където има възможността да научи повече за разнообразните индикатори за анализ на икономическия риск, методите за стратегически анализ, финансовия инженеринг и др.

„Гордеем се с постиженията на своите студенти като със свои, защото именно те са индикатор за добре свършената работа на преподавателите и на образователната институция като цяло. Поздравявам Цветанка Арнаудова и ѝ пожелавам още редица професионални успехи“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. 

Удовлетворена от постигнатите резултати, студентката препоръчва ВУЗА „на всеки, който би искал да получи модерни, иновативни и конкурентни знания, и умения, или да надгради такива!“