Второкурсниците Маргарита Моллова от специалността „Митническо разузнаване и разследване“ и Антон Колев от „Национална сигурност“ с усмивка посрещат и разговарят със записали се първокурсници за новата учебна 2023/24 година във Висшето училище по сигурност и икономика. Записването тече активно и приетите студенти всекидневно изпълват с много настроение предпочитания пловдивски вуз.

Маги, която е член и на Студентския съвет на вуза, споделя с тях своите впечатления от интересния живот на академичната общност тук. Студентката не скрива задоволството си, че мнозина са избрали да учат именно в професионалното направление по национална сигурност, в което е и тя. Затова им разказва за изключителните професионалисти, които преподават тук и обогатяват лекциите си с изобилие от примери от кариерата си в системата на МВР.

Антон е радостен от факта, че има първокурсници от цялата страна и в професионалните направления по икономика и по администрация и управление. Така той актуализира своевременно в статистиката на записалите още нови места, от които те идват да учат тук.

Маги и Антон се включиха с много желание в работата на Кандидатстудентския отдел на ВУСИ. Те координираха с академичното ръководство в лицето на проф. д.п.н. Георги Манолов също графика за пътуванията си до различни места в страната и поеха на път с брандираната кола на вуза.

Велико Търново, Асеновград, Варна, Бургас и още много са все интересните места, които посещават. Срещат се с хора от различни възрасти и националности и споделят за това, че човек трябва да се образова качествено непрекъснато, за да сбъдва мечтите си. ВУСИ дава възможност именно за това – високи доходи и сигурна кариера.