Студентски практики

Осигуряване на стажове във фирми, организации и институции по линия на сътрудничество на ВУСИ с бизнеса и по проекти финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европеския социален фонд (praktiki.mon.bg)

Уважаеми студенти,
От 10.09.2016 г., може да направите своята регистрация в информационната система на проект “Студентски практики” – http://praktiki.mon.bg/.

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

След направената от Вас регистрация на сайта на проекта „Студентски практики“ е необходимо да намерите работодател (фирма), регистриран на същия сайт, за провеждане на практиката Ви в същото направление. При затруднения, моля, обърнете се за повече информация на телефоните към екипа на ВУСИ по проекта.

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини