Студентски съвет (СС) е организация, съществуващата по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Висшето училище по сигурност и икономика. Членовете на СС се избират пряко от студентите. Основната цел на съществуването на тази организация е да бъде в помощ на студентите и всеки да може да се обърне към Студентския съвет за напътствие или помощ, в рамките на компетенциите му.

Стефка Бангова – председател
Михаела Нейчева – зам. председател
Борис Зарков – секретар
Елена Вълчева – зам. секретар

Членове
Габриела Арабаджиева
Георги Марков
Ерва Кючук
Несрин Исмаил
Спаска Хантова
Станислава Денева
Стоян Колев

e-mail: ss @ vusi.bg

Дейност

Студентския съвет на ВУСИ подариха цветя за Международния ден на жената – 8 март

Студенти, членове на Студентския съвет, преподаватели и служители на Висшето училище по сигурност и икономика отдадоха почит и положиха венец на паметника на руските освободители, в парк „Бунарджика“ по случай на 142-та годишнина от Освобождението на България от османско владичество.

Студентския съвет на ВУСИ подари на студенти и преподаватели специално изработени от Издателския комплекс поздравителни картички по случай 14 февруари

Студентския съвет на ВУСИ с инициатива за 8-ми март – подариха цветя за Международния ден на жената

Дискусионен клуб “Полемика”

Дискусионен клуб „Полемика“ е инициатива на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика, подкрепена от ръководството на вуза. В „Полемика“ гостуват изявени представители на академичната общност, видни общественици и доказани професионалисти от различни области. Дискусиите са преди всичко свободна обмяна на научни идеи, подходи и гледни точки, и са насочени към всички млади хора, както и за възпитаници на други университети.