Студентският съвет на ВУСИ с ново ръководство

Nov 14, 2016

Студентският съвет (СС) на Висшето училище по сигурност и икономика е с ново ръководство. При прякото и явно гласуване най-висока подкрепа получи Ива Ямелиева, която беше избрана за председател, а Мирослав Малинов стана зам.-председател на СС на ВУСИ. На същата длъжност ще бъде първокурсничката Нина Петкова, която изучава „Криминалистика” в редовна форма на обучение, а секретар е нейният състудент Даниел Киров.
„Благодаря за оказаното доверие. Осъзнавам, че поемам изключителна отговорност като ръководител и ще положа необходимите усилия да работим и изпълняваме целите на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика”, заяви Ива Ямелиева. Тя допълни, че ще разчита на колективната работа и ще цени приноса на всеки един при разрешаването на общите проблеми. Успоредно с това ще бъдем активни, ще предлагаме работещи идеи и ще защитаваме интересите на студентите, подчерта председателят на СС.
Сред приоритетите на новото ръководство са организиране на младежки семинари и дискусии, реализация на студентски инициативи и проекти, както и развитие на образователната, научната и социална дейност във вуза. Провеждането на интелектуални, културни и социални мероприятия също попадат в първостепенните ангажименти на екипа на Студентския съвет на ВУСИ.
Ива Ямелиева се обяви за продължаване и надграждане на добрите взаимоотношения с други сродни организации, активно участие в инициативи, които укрепват и развиват студентската общност в България.
Ръководството на СС подчертава, че в рамките на правомощията и компетенциите му ще оказва помощ и ще дава съвет на всеки учащ във вуза. Ще бъдем коректни, активни и иновативни, оправдавайки гласуваното ни доверие, заключават от Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика.

Ива Ямелиева – новият председател на СС на ВУСИ