Издателски комплекс ВУСИ издаде „Речник на родопския говор в село Чокманово“

Издателски комплекс ВУСИ издаде „Речник на родопския говор в село Чокманово“

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...
Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

Президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов с научна статия за най-успешните български премиери (1879 – 2009 г.)

За нас История Мисия Къде сме ние? Акредитация, сертификати и нормативи Партньори Другите за нас Алумни Структура Материална база Социална програма Защита на личните данни Кандидат-студенти Прием – ОКС “БАКАЛАВЪР” Прием – ОКС “МАГИСТЪР”...