СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ Е 22 ЯНУАРИ

Jan 4, 2021

Обучението във ВУСИ продължава онлайн и през втория семестър. Семестриалните такси за втория семестър студентите е необходимо да заплатят до 22 януари 2021 г. по банков път на сметките на ВУСИ:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
• BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.
Желаещите да заплатят таксите си на място в брой могат да го направят и на касата на ВУСИ на бул. „Кукленско шосе“ 13 всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 часа и в събота от 9:00 до 13:00 часа.