Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е обслужващо звено на ВУСИ и има за предмет на дейност подпомагане на професионалното ориентиране и кариерно развитие на младите хора – студенти, докторанти, специализанти и др. от ВУСИ!

Стажантски програми на Пощенска банка.

Стажантска програма на Kaufland.

Стажантска програма на EVN България. 

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата

Българска народна банка - свободни работни места инспектори по банков надзор и експерт по финансова стабилност към октомври 2023

Свободни работни места дирекция „Бюро по труда” - Пловдив към дата 03.10.2023

В Кариерния център към ВУСИ студентите могат да намерят:

Актуална информация за пазара на труда;
Помощ в професионалната реализация по отношение на реализацията;
Консултации за изготвяне на личен кариерен план;
Връзка с потенциални работодатели;
Стажантски програми;
Съдействие за професионална реализация.
Центърът за кариерно развитие е свързващо звено между образованието и трудовия пазар. Работата му е насочена към:
Осигуряване на актуална информация за предлагането на свободни работни места на пазара на труда;
Предоставяне на информация за стажантски програми;
Организиране на срещи между студенти както с представители на професионални гилдии, така и с отделни работодатели;
Съдействие при организирането и провеждането на студентски стажантски програми за придобиване на първоначален професионален опит;
Подпомагане на студентите в ориентирането им в новите тенденции на трудовия пазар, в изискванията към служителя като умения и качества на личността;
Организиране на обучения за придобиване на допълнителни личностни качества и умения, способност за обективна личностна оценка и самооценка;
Подпомагане при изграждането и реализирането на лична стратегия за професионална реализация и кариерен план;
Индивидуални консултации във връзка с професионалната реализация.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (825 Kb)
За да се регистрирате в ЦКР на ВУСИ трябва да попълните регистрационна форма. Можете да изтеглите регистрационната форма по-долу и да я изпратите по електронен път на е-mail: kariercentar @ vusi.bg

 

 

Разходете се виртуално във ВУСИ и разгледайте базата тук.

Висшето училище по сигурност и икономика стартира кампания „Дни на кариерата и отворените врати“ на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 юли 2023 г. Посетилите в Дните на отворени врати кандидат-студенти ще може да се запознаят с възможностите за кандидатстване и обучение във ВУСИ ще имат възможността да се срещнат с преподаватели и студенти , да се запознаят с модерната учебна база с иновативни аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни технологии. Тук ще видят единствените по рода си в България специализирани зали по криминалистика, бойни изкуства, хотелиерство и ресторантьорство и др. Зрелостниците ще могат да се докоснат до академичния дух на висшето училище. Ще узнаят за специалностите във ВУСИ, които са изключително перспективни и предпочитани, за търсенето на дипломираните студенти във ВУСИ от страна на частните фирми и държавните институции е много голямо.