Д-р Хатидже Чакър от турския университет Кастамону (Kastamonu University) гостува по програма „Еразъм+“ във Висшето училище по сигурност и икономика.

В рамките на деловата визита турската преподавателка се срещна с президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и с председателя на Настоятелството Олга Манолова и изнесе лекции пред студентската общност на вуза. Тя сподели, че университетът в град Кастамону, намиращ се в черноморския район на Североцентрална Турция, е основан през 2006 година. Вузът е известен като развиващ се млад университет със своите иновации в социални, културни и спортни области.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за проект по ключова дейност 2 в програмата „Еразъм +“. Проектното намерение се отнася за създаването и развитието на кадри по мениджмънт в общини и кметства, като допълнителната цел е преодоляване на неравенството на половете в тези сфери в турската държава.

В края на визитата председателят на Настоятелството Олга Манолова връчи на д-р Хатидже Чакър сертификат за успешен академичния обмен във ВУСИ.