Учебни занятия и изпитни сесии

2020 / 2021

Разписание на учебните занятия

Бакалавър

Редовно обучение

1 курс, 2 сем. редовно обучение
2 курс, 2 сем. редовно обучение
3 курс, 1 семестър редовно обучение
4 курс, 1 семестър редовно обучение

Задочно обучение

1 курс, 2 сем. редовно обучение
2 курс, 1 семестър задочно обучение
3 курс, 1 семестър задочно обучение
4 курс, 1 семестър задочно обучение

Магистър

Валутен и митнически контрол – 1 курс, 2 сем.
Дигитален маркетинг – 1 курс, 2 сем.
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 1 сем.
Защита на информацията – 1 курс, 1 сем.
Здравен мениджмънт – 1 курс, 1 сем.
Индустриални отношения и сигурност – 1 курс, 1 сем.
Киберсигурност – 1 курс, 1 сем.
Криминалистика – 1 курс, 1 сем.
Мениджмънт на балнео и спа туризма – 1 курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1 курс, 1 сем.
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1 курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1 курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1 курс, 1 сем.
Стопанско управление – 1 курс, 1 сем.
Счетоводство и контрол – 1 курс, 1 сем.
Управление, политика и бизнес – 1 курс, 1 сем.
Финанси – 1 курс, 2 сем.
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 2 сем.

Криминалистика – 2-ри курс, 1 семестър
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2-ри курс, 1 семестър
Национална сигурност – 2-ри курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 2-ри курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – 2-ри курс, 1 семестър
Управление на бизнес информационни технологии – 2-ри курс, 1 семестър

График на изпитната сесия

Бакалавър

1-ви курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
2-ри курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
3-ти курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
4-ти курс, 2 сем. редовно и задочно обучение

Магистър

Валутен и митнически контрол – 1 курс, 1 сем.
Дигитален маркетинг – 1 курс, 1 сем.
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 1 сем.
Защита на информацията – 1 курс, 1 сем.
Здравен мениджмънт – 1 курс, 1 сем.
Индустриални отношения и сигурност – 1 курс, 1 сем.
Киберсигурност – 1 курс, 1 сем.
Криминалистика – 1 курс, 1 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1 курс, 1 сем.
Мениджмънт на балнео и спа туризма – 1 курс, 1 сем.
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 1 сем.
Национална сигурност – 1 курс, 1 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1 курс, 1 сем.
Противодействие на тероризма – 1 курс, 1 сем.
Стопанско управление – 1 курс, 1 сем.
Счетоводство и контрол – 1 курс, 1 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1 курс, 2 сем.
Управление, политика и бизнес – 1 курс, 1 сем.

Финанси – 1 курс, 1 сем.
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 1 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Криминалистика – 2 курс, 1 сем.

Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2 курс, 1 сем.

Национална сигурност – 2 курс, 1 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 2 курс, 1 сем.
Противодействие на тероризма – 2 курс, 1 сем.
Управление на бизнес информационни технологии – 2 курс, 1 сем.
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на поправителната сесия

Бакалавър

1 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
2 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
3 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
4 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение

Магистър

Дигитален маркетинг
Криминалистика – 1-ви курс, 2 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1-ви курс, 2 сем.
Стопанско управление – 1-ви курс, 2 сем.
Счетоводство и контрол – 1-ви курс, 2 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1-ви курс, 2 сем.
Финанси – 1-ви курс, 2 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Управление на бизнес информационни технологии
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на ликвидационна сесия

1-ви курс, 1-ри семестър
1-ви курс, 2-ри семестър
2-ри курс, 1-ри семестър
2-ри курс, 2-ри семестър
3-ти курс, 1-ри семестър

3-ти курс, 2-ри семестър
4-ти курс, 1-ри семестър
4-ти курс, 2-ри семестър

Ликвидация – Магистри