Учебни занятия и изпитни сесии – 2021 / 2022

Разписание на учебните занятия
Бакалавър

Редовно обучение

1 курс, 2 семестър редовно обучение
2 курс, 2 семестър редовно обучение
3 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Икономика” и “Администрация и управление”
3 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”
4 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Икономика” и “Администрация и управление”
4 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”

Задочно обучение

1 курс, 2 семестър задочно обучение
2 курс, 1 семестър задочно обучение
3 курс, 2 семестър задочно обучение
4 курс, 2 семестър задочно обучение

Магистър

За присъединяване към дисциплините последвайте връзките предоставени в разписанието най-късно до 2 дни преди началото на учебните занятия.

“Криминалистика” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Криминалистика” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Национална сигурност” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Национална сигурност” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Киберсигурност”- I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Киберсигурност”- I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Международни отношения и сигурност” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Финанси” I курс, 2 семестър
“Счетоводство и контрол” I курс, 2 семестър
“Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане” I курс, 2 семестър
“Валутен, митнически и данъчен контрол” I курс, 2 семестър
“Митническо разузнаване и разследване” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Митническо разузнаване и разследване” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Управление на софтуерните технологии” I курс, 2 семестър
“Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Противодействие на тероризма” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Противодействие на тероризма” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Дигитален маркетинг” I курс, 2 семестър


„Финанси” – II курс, 2 семестър
„Стопанско управление” – II курс, 2 семестър
„Валутен, митнически и данъчен контрол” – II курс, 2 семестър
„Дигитален маркетинг” – II курс, 2 семестър

График на изпитната сесия
Бакалавър

Редовно обучение

1 курс, 2 семестър редовно обучение
2 курс, 2 семестър редовно обучение
3 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”
4 курс, 2 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”

Задочно обучение

1 курс, 2 семестър задочно обучение
2 курс, 2 семестър задочно обучение
3 курс, 2 семестър задочно обучение
4 курс, 2 семестър задочно обучение

Магистър

“Криминалистика” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Криминалистика” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Национална сигурност” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Национална сигурност” – I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Киберсигурност”- I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Киберсигурност”- I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Международни отношения и сигурност” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Финанси” I курс, 2 семестър
“Счетоводство и контрол” I курс, 2 семестър
“Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане” I курс, 2 семестър
“Валутен, митнически и данъчен контрол” I курс, 2 семестър
“Митническо разузнаване и разследване” (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Митническо разузнаване и разследване” (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Управление на софтуерните технологии” I курс, 2 семестър
“Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Противодействие на тероризма” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 3 семестъра)
“Противодействие на тероризма” I курс, 2 семестър (Продължителност на обучение – 2 семестъра)
“Дигитален маркетинг” I курс, 2 семестър

„Финанси” – II курс, 2 семестър
„Стопанско управление” – II курс, 2 семестър
„Валутен, митнически и данъчен контрол” – II курс, 2 семестър
„Дигитален маркетинг” – II курс, 2 семестър

График на поправителната сесия
Бакалавър

Поправителната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на поправителен изпит трябва да подадете заявка за присъединяване към дисциплините чрез линковете в графика най-късно до два дни преди датата на изпита.

1 курс, 2 сем. задочно и редовно обучение
2 курс, 2 сем. задочно и редовно обучение
3 курс, 2 сем. задочно и редовно обучение

4 курс, 2 сем. задочно и редовно обучение

График на ликвидационна сесия
Бакалавър

Ликвидационната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на ликвидационен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

1 курс, 1 семестър редовно и задочно обучение
1 курс, 2 семестър редовно и задочно обучение
2 курс, 1 семестър редовно и задочно обучение
2 курс, 2 семестър редовно и задочно обучение
3 курс, 1 семестър редовно и задочно обучение
3 курс, 2 семестър редовно и задочно обучение
4 курс, 1 семестър редовно и задочно обучение
4 курс, 2 семестър редовно и задочно обучение

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:
032/345 614, 032/266 935

e-mail:
uchavusi @ vusi.bg

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:

032 / 345 614, 032 / 266 935

e-mail:

uchavusi @ vusi.bg

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини