Учебни занятия и изпитни сесии – 2021 / 2022

Разписание на учебните занятия
График на изпитната сесия
График на поправителната сесия
Бакалавър

Поправителната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

1 курс, 2 сем. редовно обучение
1 курс, 2 сем. задочно обучение
2 курс, 2 сем. редовно обучение
2 курс, 2 сем. задочно обучение
3 курс, 2 сем. редовно обучение
3 курс, 2 сем. задочно обучение
4 курс, 2 сем. редовно обучение

4 курс, 2 сем. задочно обучение

Магистър
График на ликвидационна сесия
Бакалавър

Ликвидационната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на ликвидационен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

Извънредна ликвидационна сесия

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:
032/345 614, 032/266 935

e-mail:
uchavusi @ vusi.bg

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:

032 / 345 614, 032 / 266 935

e-mail:

uchavusi @ vusi.bg

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини