Учебни занятия и изпитни сесии – 2020 / 2021

Разписание на учебните занятия

Бакалавър
Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – 2 курс, 1 семестър
Защита на информацията – 2курс, 1 семестър
Здравен мениджмънт – 2 курс, 1 семестър
Киберсигурност – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2 курс, 2 семестър
Маркетинг – 2 курс, 2 семестър
Мениджмънт на балнео и спа туризъм – 2 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 2 курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – 2 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 2 курс, 1 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 1 курс, 2 семестър
Дигитален маркетинг – 1 курс, 2 семестър
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 2 семестър
Защита на информацията – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Киберсигурност – 1 курс, 2 семестър
Криминалистика – 1 курс, 2 семестър
Криминалистика – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Международен бизнес – 1 курс, 2 семестър
Международни отношения и сигурност – 1 курс, 2 семестър
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – 1 курс, 2 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 2 семестър
Национална сигурност – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Национална сигурност – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Стопанско управление – 1 курс, 2 семестър
Счетоводство и контрол – 1 курс, 2 семестър
Управление на човешките ресурси – 1 курс, 2 семестър
Управление на софтуерните технологии – 1 курс, 2 семестър
Управление на бизнес информационните технологии – 1 курс, 2 семестър
Финанси – 1 курс, 2 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 2 семестър

График на изпитната сесия

Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 1 семестър
Маркетинг – 2 курс, 2 семестър
Защита на информацията – 2курс, 1 семестър
Здравен мениджмънт – 2 курс, 1 семестър
Киберсигурност – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2 курс, 2 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на балнео и спа туризъм – 2 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 2 курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – 2 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 2 курс, 1 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 1 курс, 2 семестър
Дигитален маркетинг – 1 курс, 2 семестър
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 2 семестър
Защита на информацията – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Защита на информацията – 1 курс, 2 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Киберсигурност – 1 курс, 2 семестър
Криминалистика – 1 курс, 2 семестър
Международен бизнес – 1 курс, 2 семестър
Международни отношения и сигурност – 1 курс, 2 семестър
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – 1 курс, 2 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 2 семестър
Национална сигурност – 1 курс, 2 семестър
Противодействие на тероризма – 1 курс, 2 семестър
Стопанско управление – 1 курс, 2 семестър
Счетоводство и контрол – 1 курс, 2 семестър
Управление на човешките ресурси – 1 курс, 2 семестър
Управление на софтуерните технологии – 1 курс, 2 семестър
Управление на бизнес информационните технологии – 1 курс, 2 семестър
Финанси – 1 курс, 2 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 2 семестър

График на поправителната сесия

Бакалавър

Поправителната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

1 курс, 2 сем. редовно обучение
1 курс, 2 сем. задочно обучение
2 курс, 2 сем. редовно обучение
2 курс, 2 сем. задочно обучение
3 курс, 2 сем. редовно обучение
3 курс, 2 сем. задочно обучение
4 курс, 2 сем. редовно обучение

4 курс, 2 сем. задочно обучение

Магистър

Дигитален маркетинг
Криминалистика – 1-ви курс, 2 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1-ви курс, 2 сем.
Стопанско управление – 1-ви курс, 2 сем.
Счетоводство и контрол – 1-ви курс, 2 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1-ви курс, 2 сем.
Финанси – 1-ви курс, 2 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Управление на бизнес информационни технологии
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на ликвидационна сесия

Бакалавър

Ликвидационната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на ликвидационен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

1 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
1 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
2 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
2 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
3 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
3 курс, 2 сем. редовно и задочно обучение
4 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
4 курс, 2 сем. задочно обучение
4 курс, 2 сем. редовно обучение