Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2017/2018 учебна година

ОКС Бакалавър

1-ви курс редовно обучение
1-ви курс задочно обучение
2-ри курс редовно обучение
2-ри курс задочно обучение
3-ти курс редовно обучение
3-ти курс задочно обучение
4-ти курс редовно обучение
4-ти курс задочно обучение

ОКС Магистър

Кибер разузнаване и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на антитерористичната дейност
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Стопанско управление
Счетоводство и контрол
Финанси
Управление на софтуерните технологии
Управление на бизнес информационните технологии

График на изпитната сесия

График на поправителните сесии

График на ликвидационна сесия