Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2018/2019 учебна година

График на изпитната сесия

График на поправителните сесии

График на ликвидационна сесия