Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2018/2019 учебна година

График на изпитната сесия

ОКС Бакалавър

1-ви курс редовно обучение
1-ви курс задочно обучение
2-ри курс редовно обучение
2-ри курс задочно обучение
3-ти курс редовно обучение
3-ти курс задочно обучение
4-ти курс редовно обучение
4-ти курс задочно обучение

ОКС Магистър

График на поправителните сесии

График на ликвидационна сесия

Издателски комплекс

 

Конкурси

 

Библиотека

 

Вестник

 

Европейски програми

 

Полезни връзки