Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2017/2018 учебна година

График на изпитната сесия

График на поправителните сесии

График на ликвидационна сесия