Учебни занятия и изпитни сесии – 2022 / 2023

Разписание на учебните занятия
Магистър

Дигитален маркетинг – I курс, 2 семестър
Финанси – I курс, 2 семестър
Криминалистика – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър
Митническо разузнаве и разследване – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаве и разследване – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър
Международни отношения и сигурност – I курс, 2 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Счетводство и контрол – I курс, 2 семестър
Стопанско управление – I курс, 2 семестър
Управление на софтуерните технологии – I курс, 2 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 2 семестър
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 2 семестър
Здравен мениджмънт – I курс, 1 семестър

Криминалистика – II курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – II курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – II курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – II курс, 1 семестър
Киберсигурност – II курс, 1 семестър
Митническо разузнаве и разследване – II курс, 1 семестър
Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 2 семестър
Счетоводство и контрол – II курс, 2 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – II курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – II курс, 1 семестър
Национална сигурност – II курс, 1 семестър

График на изпитната сесия
Магистър

Дигитален маркетинг – I курс, 1 семестър
Финанси – I курс, 1 семестър
Криминалистика – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър
Митническо разузнаве и разследване – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаве и разследване – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър
Международни отношения и сигурност – I курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Счетводство и контрол – I курс, 1 семестър
Стопанско управление – I курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – I курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 1 семестър
Здравен мениджмънт – I курс, 1 семестър

Криминалистика – II курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – II курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – II курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – II курс, 1 семестър
Киберсигурност – II курс, 1 семестър
Митническо разузнаве и разследване – II курс, 1 семестър
Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 1 семестър
Счетоводство и контрол – II курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – II курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – II курс, 1 семестър
Национална сигурност – II курс, 1 семестър

График на поправителната сесия
График на ликвидационна сесия
Бакалавър

Ликвидационната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на ликвидационен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

Извънредна ликвидационна сесия

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:
032/345 614, 032/266 935

e-mail:
uchavusi @ vusi.bg

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:

032 / 345 614, 032 / 266 935

e-mail:

uchavusi @ vusi.bg

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини