Учебни занятия и изпитни сесии

2020 / 2021

Разписание на учебните занятия

Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – 2 курс, 1 семестър
Защита на информацията – 2курс, 1 семестър
Здравен мениджмънт – 2 курс, 1 семестър
Киберсигурност – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2 курс, 1 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на балнео и спа туризъм – 2 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 2 курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – 2 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 2 курс, 1 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 1 курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – 1 курс, 1 семестър
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 1 семестър
Защита на информацията – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Защита на информацията – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Киберсигурност – 1 курс, 1 семестър
Криминалистика – 1 курс, 1 семестър
Криминалистика – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Международен бизнес – 1 курс, 1 семестър
Международни отношения и сигурност – 1 курс, 1 семестър
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – 1 курс, 1 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Национална сигурност – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Стопанско управление – 1 курс, 1 семестър
Счетоводство и контрол – 1 курс, 1 семестър
Управление на човешките ресурси – 1 курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – 1 курс, 1 семестър
Управление на бизнес информационните технологии – 1 курс, 1 семестър
Финанси – 1 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 1 семестър

График на изпитната сесия

Бакалавър

Редовно обучение

Ако не виждате някоя дисциплина на Вашето устройство използвайте предоставените кодове за присъединяване.

Инструкция за присъединяване

1 курс, 1 семестър редовно обучение
Код за присъединяване към екипа по Полицейско право: q761l28
Код за присъединяване към екипа по Микроикономика: vchfzgi
Код за присъединяване към екипа по Основи на правото: v7fldkk
Код за присъединяване към екипа по Английски език – I част: iyg178z
Код за присъединяване към екипа по Престъпност и социален ред: e05t1g5

2 курс, 1 семестър редовно обучение
Код за присъединяване към екипа по Индустриални отношения и сигурност: 4cy8f65
Код за присъединяване към екипа по Управление на човешките ресурси: jcoum5s
Код за присъединяване към екипа по Социална политика: 5h4310i
Код за присъединяване към екипа по Информатика: w4dmchd
Код за присъединяване към екипа по Наказателно право – І част: 4ut9zjk
Код за присъединяване към екипа по Английски език – ІІ част: lpihv0c

3 курс, 1 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”
Код за присъединяване към екипа по Наблюдение и контрол на държавните граници: i815rm9
Код за присъединяване към екипа по ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ: ajlmysu
Код за присъединяване към екипа по НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО: t1jzh12
Код за присъединяване към екипа по МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ: izaw25c
Код за присъединяване към екипа по СУВЕРЕНИТЕТ: 7nt8d4s
Код за присъединяване към екипа по ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИТЕ АТАКИ: w21rvaf
Код за присъединяване към екипа по ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА: n78ejz1

4 курс, 1 семестър редовно обучение – ПН “Национална сигурност”
Код за присъединяване към екипа по Основи на контраразузнаването: dda282z
Код за присъединяване към екипа по Мениджмънт на извънредните ситуации: 2j2prm0
Код за присъединяване към екипа по Дискриминация – рискове и противодействие: s041n15
Код за присъединяване към екипа по Превенция на корупцията: dq2029x

Задочно обучение

1 курс, 2 семестър задочно обучение
2 курс, 2 семестър задочно обучение
3 курс, 2 семестър задочно обучение
4 курс, 2 семестър задочно обучение

Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – 2 курс, 1 семестър
Защита на информацията – 2курс, 1 семестър
Здравен мениджмънт – 2 курс, 1 семестър
Киберсигурност – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 2 курс, 1 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 2 курс, 1 семестър
Мениджмънт на балнео и спа туризъм – 2 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 2 курс, 1 семестър
Противодействие на тероризма – 2 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 2 курс, 1 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 1 курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – 1 курс, 1 семестър
Европейска администрация и управление на проекти – 1 курс, 1 семестър
Защита на информацията – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Защита на информацията – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Киберсигурност – 1 курс, 1 семестър
Криминалистика – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Криминалистика – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Международен бизнес – 1 курс, 1 семестър
Международни отношения и сигурност – 1 курс, 1 семестър
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – 1 курс, 1 семестър
Митническо разузнаване и разследване – 1 курс, 1 семестър
Национална сигурност – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Национална сигурност – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 3 семестъра
Противодействие на тероризма – 1 курс, 1 семестър – продължителност на обучение – 2 семестъра
Стопанско управление – 1 курс, 1 семестър
Счетоводство и контрол – 1 курс, 1 семестър
Управление на човешките ресурси – 1 курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – 1 курс, 1 семестър
Управление на бизнес информационните технологии – 1 курс, 1 семестър
Финанси – 1 курс, 1 семестър
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – 1 курс, 1 семестър

График на поправителната сесия

Бакалавър

Поправителната сесия ще се проведе онлайн в платформата Microsoft 365 чрез приложението Microsoft Teams. За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на имейл: online@vusi.bg. Поправката се плаща по банков път по сметка BG11 BPBI 79241066753905. Задължително в платежното нареждане се попълват име, факултетен номер и дисциплина, по която ще се явите.

1 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
2 курс, 1 сем. задочно обучение
3 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение
4 курс, 1 сем. редовно и задочно обучение

Магистър

Дигитален маркетинг
Криминалистика – 1-ви курс, 2 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1-ви курс, 2 сем.
Стопанско управление – 1-ви курс, 2 сем.
Счетоводство и контрол – 1-ви курс, 2 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1-ви курс, 2 сем.
Финанси – 1-ви курс, 2 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Управление на бизнес информационни технологии
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на ликвидационна сесия

Извънредна ликвидационна сесия