Учебни занятия и изпитни сесии – 2023 / 2024

Разписание на учебните занятия
Бакалавър

Редовно обучение

1 курс, 1 семестър редовно обучение
2 курс, 1 семестър редовно обучение
3 курс, 1 семестър редовно обучение
4 курс, 1 семестър редовно обучение

1 курс, 2 семестър редовно обучение
2 курс, 2 семестър редовно обучение
3 курс, 2 семестър редовно обучение
4 курс, 2 семестър редовно обучение

Задочно обучение

1 курс, 1 семестър задочно обучение
2 курс, 1 семестър задочно обучение
3 курс, 1 семестър задочно обучение
4 курс, 1 семестър задочно обучение

1 курс, 2 семестър задочно обучение
2 курс, 2 семестър задочно обучение
3 курс, 2 семестър задочно обучение
4 курс, 2 семестър задочно обучение

Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Криминалистика – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финанси – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Сигурност и спорт – I курс, 1 семестър ( 2 семестъра )
Сигурност и спорт – I курс, 1 семестър ( 3 семестъра )

Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 1 семестър ( 4 семестъра )
Дигитален маркетинг – II курс, 1 семестър
Киберсигурност – II курс, 1 семестър
Митническо разузнаве и разследване – II курс, 1 семестър
Национална сигурност – II курс, 1 семестър
Криминалистика – II курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – II курс, 1 семестър
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 4 семестъра )
Управление на човешките ресурси – II курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – II курс, 1 семестър
Финанси – II курс, 1 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Сигурност и спорт – I курс,2 семестър (3 семестъра)
Сигурност и спорт – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Управление на софтуерните технологии – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)

Финанси – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 2 семестър (3 семестъра)

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)
Стопанско управление – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)

График на изпитната сесия
Бакалавър

Редовно обучение

1 курс, 1 семестър редовно обучение
2 курс, 1 семестър редовно обучение
3 курс, 1 семестър редовно обучение
4 курс, 1 семестър редовно обучение

1 курс, 2 семестър редовно обучение
2 курс, 2 семестър редовно обучение
3 курс, 2 семестър редовно обучение
4 курс, 2 семестър редовно обучение

Задочно обучение

1 курс, 1 семестър задочно обучение
2 курс, 1 семестър задочно обучение
3 курс, 1 семестър задочно обучение
4 курс, 1 семестър задочно обучение

1 курс, 2 семестър задочно обучение
2 курс, 2 семестър задочно обучение
3 курс, 2 семестър задочно обучение
4 курс, 2 семестър задочно обучение

Магистър

Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Криминалистика – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Сигурност и спорт – I курс, 1 семестър ( 2 семестъра )
Сигурност и спорт – I курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на софтуерните технологии – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финанси – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (3 семестъра)

Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Валутен, митнически и данъчен контрол – II курс, 1 семестър ( 4 семестъра )
Дигитален маркетинг – II курс, 1 семестър
Киберсигурност – II курс, 1 семестър
Криминалистика – II курс, 1 семестър
Митническо разузнаве и разследване – II курс, 1 семестър
Национална сигурност – II курс, 1 семестър
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – II курс, 1 семестър
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 4 семестъра )
Управление на софтуерните технологии – II курс, 1 семестър
Управление на човешките ресурси – II курс, 1 семестър
Финанси – II курс, 1 семестър

2 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Сигурност и спорт – I курс, 2 семестър ( 2 семестъра )
Сигурност и спорт – I курс, 2 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Управление на софтуерните технологии – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Финанси – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (3 семестъра)

4 семестър

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)
Стопанско управление – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)

График на поправителната сесия
Магистър

Сигурност и спорт – I курс, 2 семестър ( 2 семестъра )
Сигурност и спорт – I курс, 2 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Управление на софтуерните технологии – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Управление на човешките ресурси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Финанси – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 2 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Криминалистика – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 2 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 2 семестър (3 семестъра)

Валутен, митнически и данъчен контрол – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)
Стопанско управление – 2 курс, 2 семестър (4 семестъра)

Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Валутен, митнически и данъчен контрол – I курс, 1 семестър (4 семестъра)
Дигитален маркетинг – II курс, 1 семестър
Дигитален маркетинг – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Киберсигурност – II курс, 1 семестър
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Киберсигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Криминалистика – II курс, 1 семестър
Криминалистика – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Митническо разузнаване и разследване – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Национална сигурност – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Противодействие на тероризма – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 3 семестъра )
Стопанско управление – II курс, 1 семестър ( 4 семестъра )
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Стопанско управление – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Счетоводство и контрол – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на софтуерните технологии – II курс, 1 семестър
Управление на софтуерните технологии – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Управление на човешките ресурси – II курс, 1 семестър
Управление на човешките ресурси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финанси – II курс, 1 семестър
Финанси – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финанси – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (2 семестъра)
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – I курс, 1 семестър (3 семестъра)
Митническо разузнаве и разследване – II курс, 1 семестър
Национална сигурност – II курс, 1 семестър

 

График на ликвидационна сесия

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:
032/345 614, 032/266 935

e-mail:
uchavusi @ vusi.bg

Приемно време на Учебен отдел:
понеделник – петък
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00

Телефон:

032 / 345 614, 032 / 266 935

e-mail:

uchavusi @ vusi.bg

 

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини