ВУСИ сключи договор със Сдружение на Югозападните общини в Република България

Apr 15, 2022

Сдружението на Югозападните общини в Република България стана поредният партньор на Висшето училище по сигурност и икономика. Двете институции поставиха началото на дългосрочно и ползотворно сътрудничество.

На среща между г-жа Любица Томова – изпълнителен директор на Сдружението с г-жа Олга Манолова – председател на Настоятелството на ВУСИ и проф. д-р Валентин Василев – ръководител на Центъра за лидерство и публични политики към вуза бяха обсъдени сферите, в които могат да си партнират двете страни, както и възможностите за обучение на служители от държавната администрация, които ВУСИ предлага.

Изключително голям се оказа интересът към специалността „Киберсигурност“, която към момента е много актуална, а специалистите по киберсигурност – търсени и високо ценени кадри на пазара на труда. Преподавателите във ВУСИ са хабилитирани, доказани професионалисти, а вузът е сред малкото в страната, предлагащи бакалавърската специалност „Киберсигурност“, като завършилите могат да продължат и със същата магистърска програма, както и да защитят докторската си степен в сфера спрямо техните интереси в професионалните направления „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.

И двете страни останаха изключително доволни от срещата и си обещаха партньорството им да започне да дава резултатите в най-кратки срокове.