Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов и председателят на Настоятелството Олга Манолова бяха удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management). Отличието им бе връчено от ректора доц. д-р инж. Петър Лошонци по време на тържествения коктейл и празнична програма по случай 20-годишния юбилей на висшето училище в хотел „Рамада Тримонциум“.

„От няколко години осъществяваме изключително благотворно сътрудничество с ВУСИ“- отбеляза доц. д-р инж. Петър Лошонци и сподели, че „академичното ръководство в лицето на президента проф. д.п.н. Манолов изключително много допринасят за нашето развитие, както по линия на успешното реализиране на акретитационната ни процедура, така и по отношение на международните ни контакти. Затова по предложение на ръководството на нашия университет, с решение на Академичния ни съвет в съответствие със закона за висшето образование на Словакия, ние удостояваме проф. д.п.н. Манолов и г-жа Манолова с почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Ректорът на Университета по мениджмънт на сигурността заедно с председателя на Академичния сенат д-р инж. Бохумил Шейноха проведе тържествения ритуал по връчване на президента и на председателя на Настоятелството на ВУСИ на регалиите на почетното звание – огърлие с лента, официална грамота, академична тога и шапка.

„В закона за висшето образование на Словашката република ясно е записано, че с това високо държавно отличие в сферата на образованието, се удостояват само личности, които имат изключително значим принос за просперитета на съответното висше училище“ – посочи по време на награждаването зам.-ректорът по международните отношения и член на Академичния съвет на USM проф. д-р Игор Бритченко. „Доктор хонорис кауза“ може да се присъжда само от висшите училища, които имат законово разрешение за това. Поздравление за проф. Манолов и г-жа Манолова, те са първите български представители, удостоени с това звание от университета ни“ – коментира проф. д-р Бритченко.

„Радвам се на нашето сътрудничество и съм уверена, че ще продължим с още по-големи стъпки да го развиваме“ – изрази благодарността си Олга Манолова. От своя страна проф. д.п.н. Манолов съобщи, че ВУСИ и Университетът по мениджмънт на сигурността разработват споразумение, което полага основите на европейски университетски клъстер по сигурност и икономика. В него ще участват няколко висши училища от 4 – 5 държави от Европейския съюз. „Това ще бъде първата университетска мрежа между сродни университети в сектора на сигурността. Реализирането му е от изключителна важност, защото проблемите на сигурността са много актуални навсякъде по света“ – заяви президентът на пловдивския вуз. Той допълни, че негово е предложението USM да бъде центърът на този клъстер, защото е в средата на Европа и комуникацията между сродните университети ще става изключително експедитивно и професионално.

Висшето училище по сигурност и икономика отличи за забележителен принос за развитието на двустранните отношения своите международни партньори от Университета по мениджмънт на сигурността в лицето на ректора доц. д-р инж. Петър Лошонци с почетен знак, проф. д-р Игор Бритченко и като доскорошен представител на Държавния професионален университет „Проф. Станислав Тарновски“ в полския град Тарнобжег (State Vocational University of prof. Stanisław Tarnowski in Tarnobrzeg ) с почетен медал, както и от Университета за приложни науки (ISMA) в Латвия с почетен знак ректора проф. д-р Денис Дякон и с почетен медал зам.-ректора по развитието и иновациите проф. д-р Антонина Дякона.