ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение:

Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.

Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. онлайн по предварително изготвен график. Достъпа до онлайн изпитите ще се осъществява през сайта на ВУСИ. В секцията „Учебни занятия и изпитни сесии“ ще бъдат качени активни линкове за всяка учебна дисциплина, по която изпитната форма е тест. Линковете ще бъдат активни само за времетраенето на изпита. Всеки студент задължително трябва да попълни и изпрати теста преди изтичането на крайния час. След изтичане на крайния час тестове няма да могат да бъдат приемани.

Примерен онлайн тест

Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota/

Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.

Съобщение:

Защитата на дипломна работа и поправка на държавния изпит ще се проведе присъствено на 20.06.2020 г. от 9,30 ч. при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19., а срокът за изпращане по куриер на дипломната работа (две копия и диск) е 08.06.2020 г.
Студентите ще бъдат допуснати до сградата на ВУСИ само с маски!

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.

Съобщение:

Учебници от Висше училище по сигурност и икономика могат да се закупуват с наложен платеж при направена предварителна заявка до Тодорка Стойчева на имейл: library@vusi.bg и на място от понеделник до четвъртък от 10,30 до 14,30 часа при спазване на съответните мерки за безопасност.

Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. по предварително изготвен график.
Поправителната изпитна сесия ще се проведе в периода от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.
Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе в периода от 22.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Съобщение:

Съобщение:

Напомняме на всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, редовна и задочна форма на обучение, че тези от тях, които не са изпратили актуализирани имейли няма да бъдат допуснати до онлайн лекции, няма да бъдат вписани в изпитните протоколи и да не бъдат записани в по-горен курс през следващата учебна година (съгласно заповед № 95/18.03.2020 г. на Президента на ВУСИ ).

Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, втори курс, редовно обучение, „ППООР“, „Криминалистика“, „Национална сигурност“ и „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Глобални рискове на сигурността на 11.03.2020 г. ще започнат от 14:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, четвърти курс, редовно обучение, специалност „Криминалистика“, „ППООР“

Лекциите по „Специална защита“ обявени за 14.03.2020 г. ще се проведат на 11.03.2020 г., 13:30 часа

Съобщение:

Таксите за втори семестър на студентите от ОКС „Магистър“ се плащат в пълен размер в срок от 1 до 20 март 2020 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Срокът за подаване на заявления за явяване на поправката на държавен изпит и защита на дипломна работа е от 27.01.2020 г. до 15.02.2020 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа е от 27.01.2020 г. до 15.02.2020 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2019/2020 година е от 16.12.2019 г. до 31.01.2020 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите от IV курс

Последен срок за връщане на използвана литература от библиотеката е 30 май 2020 г. Не върната или похабена такава се заплаща в десеторен (10) размер. За да се получи диплома за завършено образование от ВУСИ се изисква служебна бележка, че нямате задължения към библиотеката на висшето училище.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, специалност „ППООР“, „Национална сигурност“, „Криминалистика“, Противодействие на тероризма“, „Киберсигурност“, втори курс, редовно и задочно обучение

Срокът за записване на избираема дисциплина „Военнополитическа история на България“ е от 02.12.219 до 13.12.2019г. в отдел „Учебен“.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 26.10.2019 г. ще се проведе в 1 аудитория от 10:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 26.10.2019 г., 10:00 часа

Специалност „Банки и банково дело“, „Финанси“ – 22 зала
Специалност „Счетоводство и контрол“ – 20 зала
Специалност „Стопанско управление“, „Корпоративно управление“, „Управление на софтуерните технологии“ – 21 зала
Специалност „Противодействие на тероризма“, „Национална сигурност“, „ППООР“, „Мениджмънт на сигурността и опазване на обществения ред“ – 2 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, първи курс, редовно обучение, всички специалности

На 06.11.2019 г. от 12:00 часа, 1 аудитория ще се проведат допълнителни лекционни часове по „Основи на правото“

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, трети курс, редовно обучение, специалност „ППООР“, „Противодействие на тероризма“

Лекциите по „Основи на оперативно издирвателната дейност“ на 18.11.2019 г. се отменят за 28.11.2019 г., 09:00-14:00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, четвърти курс, редовно обучение, специалност „Криминалистика“, „НСАД“

Лекциите по „Противодействие на конвенционалната престъпност“ на 18.11.2019 г. се отменят за 28.11.2019 г., 14:00-19:00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, III курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Криминалистика“

Изпитът по „Криминология“ ще се проведе на 17.11.2019 г., 15:00 часа, 3 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс задочно обучение, специалност „НСАД“, „ППООР“ и „Криминалистика“.

Практическите занятия по „Стрелкова подготовка“ ще се проведат на 25.10.2019 г. от 14.00 ч. в стребището на фирма ДАИКС ООД в квартал Кичук Париж.
Всички студенти, които желаят да участват в практическите занятия по стрелкова подготовка, трябва да се явят на 25.10.2019 г. в 13.45 ч. за инструктаж пред стрелбището в квартал Кичук Париж.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, втори курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Национална сигурност“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Защита правата на човека на 05.10.2019 г. ще започнат от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, трети курс, редовно и задочно обучение, специалност „Бизнес администрация, „Маркетинг“

Лекциите по Организационно поведение на 12,13.10.2019 г. се отменят за 26.10.2019г. от 12:00-20:00 часа, 20 зала и 27.10.2019г. от 09:00-18:00 часа, 20 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, четвърти курс, редовно обучение, специалност „Криминалистика“, „ППООР“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“

Лекциите по Шенгенско законодателство на 03,04.10.2019 г. се отменят за 11,12.12.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, втори курс, редовно обучение, специалност „ППООР“, „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма“, „Криминалистика“

Лекциите по Защита правата на човека на 03,04.10.2019 г. се отменят за 11,12.12.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите, които не са платили семестриалните си такси в срок.

ЗАПОВЕД №16/20.09.2019

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2019/2020 година е от 26.08.2019 г. до 28.09.2019 г.

Съобщение:

Ликвидацията по Суверенитет и Глобални рискове на сигурността на 05.09.2019 г. се отменя за 14.09.2019г., 10:00 часа, 4 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 26.10.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 10.09.2019 г. до 15.10.2019г.

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 05.10.2019 г. от 11,00 ч. в I аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение

На 08.06.2019 г. от 11:00 часа, 3 аудитория ще се проведе консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа и държавен изпит е от 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, специалност „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Международни системи и организации за сигурност и отбрана на 11.05.2019г. ще започнат от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 01.06.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 20.05.2019 г. до 29.05.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност Счетоводство и контрол и Финанси

Изпитът по Анализ на финансовия риск на 06.04.2019г. ще започне в 13:00 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност Криминалистика и ППООР

Лекциите по Специализирана защита на 18.03 – 22.03.2019г . се отменят за 08.04 – 12.04.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност НСАД и Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Изпитът по Разузнавателен анализ на 16.03.2019г. ще започне от 15:30 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Криминалистика

Лекциите по Религиозен фундаментализъм и съвременен тероризъм на 13.03.2019г. се отменят за 20.03.2019г., 09:00 часа, 18 зала. Лекциите на 14.03.2019г. ще започнат от 11:00 часа, 18 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, редовно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Лекциите по Миграционен контрол на 13.03.2019г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Поправката по Стопанска история и История на административните и стопански институции в България ще се проведе на 27.02.2019г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, 3 семестъра

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа е от 01.02.2019г. до 25.02.2019г. Необходими документи – 2 броя снимки /3,5х4,5см./, копие на лична карта, документ за платена такса.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“, „Национална сигурност“

Лекциите по Конституционно право на 02,03.02.2019г. се отменят и ще се проведат на 16,17.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса /за втори семестър/ е от 25.01.2019г. до 25.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите студентите специалност „Счетоводство и контрол“, 3 курс, редовно и задочно обучение

Лекциите по Финансово стопански анализ на 02.02.2019 г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика“ и „ППООР“

Студентите да се явят на лекциите по Специализирана защита със спортни екипи.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2018/19 година е от 10.12.2018 г. до 25.01.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс редовно обучение.

Лекциите по Основи на правото от 29,30.11.2018 г. ще се проведат на 11,12.12.2018 г. от 14,00 ч. в 1 аудитория.

 

Съобщение:

Официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г. (събота) от 11,00 ч. във втора аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 29,30.11.2018 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността, Криминалистика

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 18.11.2018 г. ще започнат от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, редовно обучение

Лекциите по УЧР в МВР на 19.11.2018г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ явили се на държавен изпит или защита на дипломна работа на 23.06.2018 г. да се явят за подпис на дипломата в срок до 30.11.2018 г. Срокът за заплащане на дипломата е до 30.11.2018 г., а официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 20.12.2018 г. ще се проведат на 19.12.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Счетоводство и контрол, Финанси, Маркетинг

Изпитът по Одитинг на 10.11.2018г. ще започне от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Бизнес администрация

Изпитът по Корпоративно управление на 10.11.2018г. ще започне от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно обучение, специалност ППООР, Криминалистика, Противодействие на тероризма

Лекциите по Право на интелектуалната собственост на 08.11.2018г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Поради непредвидени ангажименти на преподавателя, учебните занятия по Английски език на 05.11.2018г. ще се проведат от 16:00 до 19:00 часа, 1 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно и задочно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, Икономика на туризма

Изпитът по Стопанска история на 10.11.2018 г. се отменя за 18.11.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 13.10.2018г., 12:00 часа
Специалност „Банки и банково дело“, „Финанси“ – 23 зала
Специалност „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит“ – 22 зала
Специалност „Бизнес администрация“, „УЧР“, „Публична администрация“ – 5 аудитория
Специалност „НСАД“, „МАД“, „Противодействие на тероризма“ – 2 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе в 2 аудитория от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, задочно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Изпитът по Индустриални отношения и сигурност на 13.10.2018г. ще се проведе в 4 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, специалност НСАД, Криминалистика, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 13,14.10.2018 г. ще се проведат в 3 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, ОКС „Бакалавър“

Официалното откриване на новата академична учебна година ще се състои на 13.10.2018 г. (събота) от 10,00 ч. в 1 Аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс, задочно обучение, специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“

Практическите занятия по Стрелкова подготовка ще се проведат на 14.10.2018г. от 10:00 ч. на стрелбището на фирма „ДАИКС“ ООД в квартал „Кючук Париж“.
Всички студенти, които желаят да участват в практическите занятия по стрелкова подготовка, трябва да се явят на 14.10.2018г. в 09:00 ч. във фоайето на ВУСИ за инструктаж.

Съобщение:

На 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 11:00 ч. в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои представяне на изследването „Най-успешните български министър-председатели 1879-2009 г.“. Резултатите от научното проучване ще бъдат изнесени от академик Георги Марков и проф. д-р Георги Янков. На събитието ще присъстват представители на академичната общност в България, учени и общественици.

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Висше училище по сигурност и икономика, Голяма конферентна зала.

Начало: 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Национална сигурност“, „ППООР“, „Нац. сигурност и киберпрестъпност“

Лекциите по Основи на контраразузнаването на 06.10.2018 г. ще започнат от 13:00 ч., 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 13.10.2018 г. от 12:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел 25.09.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение На 27.06.2018 г. от 18:00 часа ще се проведе платена консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа. Специалност „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“ – 1 аудитория. Специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“ – 2 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2018/19 година е от 20.08.2018г. до 20.09.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно и задочно обучение, специалност НСАД, ППООР, Криминалистика

Поправката по История на административните институции на България на 20.06.2018г. се отменя за 25.06.2018г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бкалавър“ и ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 23.06.2018г. ще започнат от 10:00 часа .

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“ е от 11.06.2018 до 26.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 04.06.2018 до 20.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

На вниманието на всички завършващи бакалаври и магистри, желаещи да присъстват на абсолвентския бал

Потвърдете присъствието си на тържественото събитие, което ще се проведе на първи юни 2018 г. в хотел „Марица“ – Пловдив, като заплатите цената на куверта от 35 лв. За предварителната резервация е необходима сума за капаро, която трябва да се събере и да бъде депозирана в хотел „Марица“ – Пловдив до 10 май. В противен случай датата и мястото ще бъдат променени. Сумата за кувертите можете да предадете на председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева в кабинет № 4 на следните дати: 3 май – от 9 до 15 часа; 4 май – от 9 до 15 часа; 9 май – от 9 до 13 часа; 11 май – от 13 до 15 часа; 13 май – от 15 до 16 часа; 15 май – от 10 до 13 часа; 21 май – от 10 до 15 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 19.05.2018г. се отменя за 23.06.2018 г. поради заетост на изпитната комисията.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

В срок до 27.04.2018г. всички студенти, които ще се явяват на защита на дипломна работа трябва да предат в Учебен отдел дипломната работа – 2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен носител.

Съобщение:

Уважаеми колеги, ще се радваме да отбележим успешното ви дипломиране и да отпразнуваме този щастлив миг с абсолвентски бал! Потвърдете присъствието си на тържественото събитие до 30 април 2018 година. За подробна информация, записване и допълнителни условия, се обръщайте към председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева. Пишете на e-mail: ss @ vusi.bg /моля изпишете e-mail адреса без празните места около @/

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс

Срокът за плащане на ІІI вноска на семестриалната такса е от 15.03.2018 – 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс , редовно обучение, специалност Стопанско управление, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Управление на софтуерни технологии, Управление на бизнес информационни технологии

Лекциите по Политология на 12,13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г. от 14.00 часа, 20 зала и на 18.03.2018г. от 09.00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, ІІ курс , редовно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика

Лекциите по Политически маркетинг на  13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г., 09.00 часа, 20 зала