ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита. Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на online@vusi.bg. Графикът на поправителната сесия може да намерите в секцията „Учебни занятия и изпитни сесии“ в сайта на ВУСИ.

За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита.Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на online@vusi.bg.Графикът на поправителната сесия...

повече информация

Поради внезапната кончина на проф. д-р Милена Тепавичарова лекциите по „Бизнес планиране“ се преместват на 20 и 21 февруари 2021 г., а лекциите по „Стратегически маркетинг“ на 27 и 28 февруари 2021 г. Останалите лекции ще се проведат по съответния график.

Лекциите по „Бизнес планиране“ се преместват на 20 и 21 февруари 2021 г., а лекциите по „Стратегически маркетинг“ на 27 и 28 февруари 2021 г. Останалите лекции ще се проведат по съответния...

повече информация

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ Е 22 ЯНУАРИ

Крайният срок за заплащане на семестриалните такси за втори семестър, ОКС "Бакалавър" е 22 януари 2021 г. Семестриалните такси можете да заплатите по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 97 BPBI...

повече информация

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс,...

повече информация

Съобщение: Във ВУСИ според утвърдените нормативни документи на училището отговори на всякакви въпроси, свързани с характера на обучението, се приемат само в хартиен и електронен вариант (едновременно). Анонимните сигнали и питания изобщо не се разглеждат. От ръководството

Във ВУСИ според утвърдените нормативни документи на училището отговори на всякакви въпроси, свързани с характера на обучението, се приемат само в хартиен и електронен вариант (едновременно).Анонимните сигнали и питания изобщо не се разглеждат.От...

повече информация

Съобщение за студентите втори курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика”;Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”;”Национална сигурност”;”Противодействие на тероризма”;”Киберсигурност”;”Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”

Отмененият изпит по Индустриални отношения и сигурност на 24.10.2020г. ще се проведе на 19.12.2020г. от 11:30ч.

повече информация

Съобщение за студентите трети курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика”;Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, Отмененият изпит по Криминология на 24.10.2020г. ще се проведе на 12.12.2020г. от 10:00ч.

Съобщение за студентите трети курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика";Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", Отмененият изпит по Криминология на 24.10.2020г. ще се проведе на 12.12.2020г. от...

повече информация

Съобщение за студентите трети курс, задочно и редовно обучение, специалност „Управление на софтуерни технологии” и ” Управление на бизнес информационни технологии”: Отложените лекции по Операционни системи ще се проведат на 21.11.2020г. от 10:00ч.-20:00ч. ,а изпитът по Операционни системи ще се проведе на 12.12.2020г. от 10:00ч.

Отложените лекции по Операционни системи ще се проведат на 21.11.2020г. от 10:00ч.-20:00ч. ,а изпитът по Операционни системи ще се проведе на 12.12.2020г. от 10:00ч.

повече информация