Важни съобщения

Проямна в лекции – 3-ти курс редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, специалност ''Национална сигурност'', ''Криминалистика'', ''Киберсигурност'', ''Корпоративна сигурност''. Лекциите по Информационна сигурност на 05, 06, и 07.10.2022 г. се...

повече информация

Държавен изпит и защита на дипломна работа през октомври

Държавният изпит и защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 03.10.2022 г. до 17.10.2022 г. в отдел...

повече информация

Програма за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“• Държавният изпит за всички специалности ще започне от 10.00 ч. в 18 зала• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Национална сигурност“ ще започне от 10.00 ч. в 19 зала. • Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Администрация и управление“ ще...

повече информация

Срок за подаване на документи за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Срокът за подаване на документите за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Mагистър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Поправката на държавния изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 04.06.2022 г. от 10,00 ч.Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 04.06.2022 г. от 12,00 ч.Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 16.05.2022 г. до 27.05.2022 г. в отдел...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини