s

Важни съобщения

 

s

Важни съобщения

 

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър”, IV курс редовно и задочно обучение На 27.06.2018 г. от 18:00 часа ще се проведе платена консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа. Специалност “Бизнес администрация”, “Счетоводство и контрол”, “Финанси”, “Маркетинг”, “Икономика на туризма” – 1 аудитория. Специалност “НСАД”, “ППООР”, “Криминалистика” – 2 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2018/19 година е от 20.08.2018г. до 20.09.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно и задочно обучение, специалност НСАД, ППООР, Криминалистика

Поправката по История на административните институции на България на 20.06.2018г. се отменя за 25.06.2018г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Бкалавър” и ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 23.06.2018г. ще започнат от 10:00 часа .

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“ е от 11.06.2018 до 26.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 04.06.2018 до 20.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

На вниманието на всички завършващи бакалаври и магистри, желаещи да присъстват на абсолвентския бал

Потвърдете присъствието си на тържественото събитие, което ще се проведе на първи юни 2018 г. в хотел „Марица“ – Пловдив, като заплатите цената на куверта от 35 лв. За предварителната резервация е необходима сума за капаро, която трябва да се събере и да бъде депозирана в хотел „Марица“ – Пловдив до 10 май. В противен случай датата и мястото ще бъдат променени. Сумата за кувертите можете да предадете на председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева в кабинет № 4 на следните дати: 3 май – от 9 до 15 часа; 4 май – от 9 до 15 часа; 9 май – от 9 до 13 часа; 11 май – от 13 до 15 часа; 13 май – от 15 до 16 часа; 15 май – от 10 до 13 часа; 21 май – от 10 до 15 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Магистър” и ОКС “Бакалавър”

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 19.05.2018г. се отменя за 23.06.2018 г. поради заетост на изпитната комисията.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Магистър” и ОКС “Бакалавър”

В срок до 27.04.2018г. всички студенти, които ще се явяват на защита на дипломна работа трябва да предат в Учебен отдел дипломната работа – 2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен носител.

Съобщение:

Уважаеми колеги, ще се радваме да отбележим успешното ви дипломиране и да отпразнуваме този щастлив миг с абсолвентски бал! Потвърдете присъствието си на тържественото събитие до 30 април 2018 година. За подробна информация, записване и допълнителни условия, се обръщайте към председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева. Пишете на e-mail: ss @ vusi.bg /моля изпишете e-mail адреса без празните места около @/

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър”, І курс

Срокът за плащане на ІІI вноска на семестриалната такса е от 15.03.2018 – 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс , редовно обучение, специалност Стопанско управление, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Управление на софтуерни технологии, Управление на бизнес информационни технологии

Лекциите по Политология на 12,13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г. от 14.00 часа, 20 зала и на 18.03.2018г. от 09.00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, ІІ курс , редовно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика

Лекциите по Политически маркетинг на  13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г., 09.00 часа, 20 зала