ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Отложеният държавен изпит и защита на дипломна работа по всички специалности ще се проведе на 31 октомври (събота) от 13:00 ч. за ОКС „Бакалавър“ и от 15:30 ч. за ОКС „Магистър“ по изготвения график.

Отложеният държавен изпит и защита на дипломна работа по всички специалности ще се проведе на 31 октомври (събота) от 13:00 ч. за ОКС "Бакалавър" и от 15:30 ч. за ОКС "Магистър" по изготвения...

повече информация

Всички учебни занятия и изпити ще продължат онлайн (неприсъствено) по съответния график

Във връзка с увеличаване на броя на регистрираните случаи на заразени с COV1D-19 и с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти във ВУСИ, както и заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на...

повече информация

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение: Отменените лекции по Английски език на 24,25.10.2020г. ще се проведат онлайн на 31.10, 01.11.2020г. от 09:00 до 18:00 часа

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение:Отменените лекции по Английски език на 24,25.10.2020г. ще се проведат онлайн на 31.10, 01.11.2020г. от 09:00 до 18:00 часа

повече информация

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД – 19 лекциите и изпитите за 24 и 25.10.2020 г. се отлагат.

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД - 19 лекциите и изпитите за 24 и 25.10.2020 г. се отлагат.

повече информация

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД-19 държавния изпит и защитата на дипломна работа на 24.10.2020 г. се отлагат.

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД-19 държавния изпит и защитата на дипломна работа на 24.10.2020 г. се отлагат.

повече информация

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №44/23.10.2020 г. се отлагат всички присъствени учебни занятия (лекции и изпити) за периода от 24.10.2020 г. до 01.11.2020 г. (вкл.).

Във връзка с усложнената обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №44/23.10.2020 г. се отлагат всички присъствени учебни занятия (лекции и изпити) за периода от 24.10.2020 г. до 01.11.2020 г. (вкл.).Лекциите продължават онлайн по досегашното разписание, а отложените изпити ще бъдат...

повече информация

Студентите, които не са получили уведомителни имейли за достъп до платформата Microsoft 365 нека да се обърнат за повече информация към отдел „Учебен“.

Студентите, които не са получили уведомителни имейли за достъп до платформата Microsoft 365 нека да се обърнат за повече информация към отдел „Учебен“.Телефон: 032/ 266 935; +359 882 392 744E-mail: uchavusi @...

повече информация

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24.10.2020 г. от 13:00 часа при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 24.10.2020 г. от 13:00 часа при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

повече информация