Важни съобщения

Програма за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“• Държавният изпит за всички специалности ще започне от 10.00 ч. в 18 зала• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Национална сигурност“ ще започне от 10.00 ч. в 19 зала. • Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Администрация и управление“ ще...

повече информация

Срок за подаване на документи за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Срокът за подаване на документите за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Mагистър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Поправката на държавния изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 04.06.2022 г. от 10,00 ч.Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 04.06.2022 г. от 12,00 ч.Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 16.05.2022 г. до 27.05.2022 г. в отдел...

повече информация

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.Необходими документи:- 2 снимки (паспортен формат, мат)- платена такса;- копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Необходими документи:- 2 снимки (паспортен формат, мат)- платена такса;- копие на лична...

повече информация

Срокове за записване в краткосрочни обучения

Срок за записване от 17.01.2022г. до 31.01.2022г. и начало на обученията от 07.02.2022г. за курсовете Съдебни експертизи, Защита на класифицираната информация и Защита на личните данни.Районен прокурор и съдебен служител ще водят курсове във...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини