s

Важни съобщения

 

s

Важни съобщения

 

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, III курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Криминалистика“

Изпитът по „Криминология“ ще се проведе на 17.11.2019 г., 15:00 часа, 3 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс задочно обучение, специалност „НСАД“, „ППООР“ и „Криминалистика“.

Практическите занятия по „Стрелкова подготовка“ ще се проведат на 25.10.2019 г. от 14.00 ч. в стребището на фирма ДАИКС ООД в квартал Кичук Париж.
Всички студенти, които желаят да участват в практическите занятия по стрелкова подготовка, трябва да се явят на 25.10.2019 г. в 13.45 ч. за инструктаж пред стрелбището в квартал Кичук Париж.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, втори курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Национална сигурност“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Защита правата на човека на 05.10.2019 г. ще започнат от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, трети курс, редовно и задочно обучение, специалност „Бизнес администрация, „Маркетинг“

Лекциите по Организационно поведение на 12,13.10.2019 г. се отменят за 26.10.2019г. от 12:00-20:00 часа, 20 зала и 27.10.2019г. от 09:00-18:00 часа, 20 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, четвърти курс, редовно обучение, специалност „Криминалистика“, „ППООР“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“

Лекциите по Шенгенско законодателство на 03,04.10.2019 г. се отменят за 11,12.12.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, втори курс, редовно обучение, специалност „ППООР“, „Национална сигурност“, „Противодействие на тероризма“, „Криминалистика“

Лекциите по Защита правата на човека на 03,04.10.2019 г. се отменят за 11,12.12.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите, които не са платили семестриалните си такси в срок.

ЗАПОВЕД №16/20.09.2019

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2019/2020 година е от 26.08.2019 г. до 28.09.2019 г.

Съобщение:

Ликвидацията по Суверенитет и Глобални рискове на сигурността на 05.09.2019 г. се отменя за 14.09.2019г., 10:00 часа, 4 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 26.10.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 10.09.2019 г. до 15.10.2019г.

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 05.10.2019 г. от 11,00 ч. в I аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение

На 08.06.2019 г. от 11:00 часа, 3 аудитория ще се проведе консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа и държавен изпит е от 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, специалност „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Международни системи и организации за сигурност и отбрана на 11.05.2019г. ще започнат от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 01.06.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 20.05.2019 г. до 29.05.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност Счетоводство и контрол и Финанси

Изпитът по Анализ на финансовия риск на 06.04.2019г. ще започне в 13:00 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност Криминалистика и ППООР

Лекциите по Специализирана защита на 18.03 – 22.03.2019г . се отменят за 08.04 – 12.04.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност НСАД и Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Изпитът по Разузнавателен анализ на 16.03.2019г. ще започне от 15:30 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Криминалистика

Лекциите по Религиозен фундаментализъм и съвременен тероризъм на 13.03.2019г. се отменят за 20.03.2019г., 09:00 часа, 18 зала. Лекциите на 14.03.2019г. ще започнат от 11:00 часа, 18 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, редовно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Лекциите по Миграционен контрол на 13.03.2019г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Поправката по Стопанска история и История на административните и стопански институции в България ще се проведе на 27.02.2019г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, 3 семестъра

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа е от 01.02.2019г. до 25.02.2019г. Необходими документи – 2 броя снимки /3,5х4,5см./, копие на лична карта, документ за платена такса.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“, „Национална сигурност“

Лекциите по Конституционно право на 02,03.02.2019г. се отменят и ще се проведат на 16,17.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса /за втори семестър/ е от 25.01.2019г. до 25.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите студентите специалност „Счетоводство и контрол“, 3 курс, редовно и задочно обучение

Лекциите по Финансово стопански анализ на 02.02.2019 г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика“ и „ППООР“

Студентите да се явят на лекциите по Специализирана защита със спортни екипи.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2018/19 година е от 10.12.2018 г. до 25.01.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс редовно обучение.

Лекциите по Основи на правото от 29,30.11.2018 г. ще се проведат на 11,12.12.2018 г. от 14,00 ч. в 1 аудитория.

 

Съобщение:

Официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г. (събота) от 11,00 ч. във втора аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 29,30.11.2018 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността, Криминалистика

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 18.11.2018 г. ще започнат от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, редовно обучение

Лекциите по УЧР в МВР на 19.11.2018г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ явили се на държавен изпит или защита на дипломна работа на 23.06.2018 г. да се явят за подпис на дипломата в срок до 30.11.2018 г. Срокът за заплащане на дипломата е до 30.11.2018 г., а официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 20.12.2018 г. ще се проведат на 19.12.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Счетоводство и контрол, Финанси, Маркетинг

Изпитът по Одитинг на 10.11.2018г. ще започне от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Бизнес администрация

Изпитът по Корпоративно управление на 10.11.2018г. ще започне от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно обучение, специалност ППООР, Криминалистика, Противодействие на тероризма

Лекциите по Право на интелектуалната собственост на 08.11.2018г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Поради непредвидени ангажименти на преподавателя, учебните занятия по Английски език на 05.11.2018г. ще се проведат от 16:00 до 19:00 часа, 1 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно и задочно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, Икономика на туризма

Изпитът по Стопанска история на 10.11.2018 г. се отменя за 18.11.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 13.10.2018г., 12:00 часа
Специалност „Банки и банково дело“, „Финанси“ – 23 зала
Специалност „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит“ – 22 зала
Специалност „Бизнес администрация“, „УЧР“, „Публична администрация“ – 5 аудитория
Специалност „НСАД“, „МАД“, „Противодействие на тероризма“ – 2 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе в 2 аудитория от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, задочно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Изпитът по Индустриални отношения и сигурност на 13.10.2018г. ще се проведе в 4 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, специалност НСАД, Криминалистика, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 13,14.10.2018 г. ще се проведат в 3 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, ОКС „Бакалавър“

Официалното откриване на новата академична учебна година ще се състои на 13.10.2018 г. (събота) от 10,00 ч. в 1 Аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс, задочно обучение, специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“

Практическите занятия по Стрелкова подготовка ще се проведат на 14.10.2018г. от 10:00 ч. на стрелбището на фирма „ДАИКС“ ООД в квартал „Кючук Париж“.
Всички студенти, които желаят да участват в практическите занятия по стрелкова подготовка, трябва да се явят на 14.10.2018г. в 09:00 ч. във фоайето на ВУСИ за инструктаж.

Съобщение:

На 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 11:00 ч. в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои представяне на изследването „Най-успешните български министър-председатели 1879-2009 г.“. Резултатите от научното проучване ще бъдат изнесени от академик Георги Марков и проф. д-р Георги Янков. На събитието ще присъстват представители на академичната общност в България, учени и общественици.

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Висше училище по сигурност и икономика, Голяма конферентна зала.

Начало: 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Национална сигурност“, „ППООР“, „Нац. сигурност и киберпрестъпност“

Лекциите по Основи на контраразузнаването на 06.10.2018 г. ще започнат от 13:00 ч., 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 13.10.2018 г. от 12:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел 25.09.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение На 27.06.2018 г. от 18:00 часа ще се проведе платена консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа. Специалност „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“ – 1 аудитория. Специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“ – 2 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2018/19 година е от 20.08.2018г. до 20.09.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно и задочно обучение, специалност НСАД, ППООР, Криминалистика

Поправката по История на административните институции на България на 20.06.2018г. се отменя за 25.06.2018г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бкалавър“ и ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 23.06.2018г. ще започнат от 10:00 часа .

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“ е от 11.06.2018 до 26.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 04.06.2018 до 20.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

На вниманието на всички завършващи бакалаври и магистри, желаещи да присъстват на абсолвентския бал

Потвърдете присъствието си на тържественото събитие, което ще се проведе на първи юни 2018 г. в хотел „Марица“ – Пловдив, като заплатите цената на куверта от 35 лв. За предварителната резервация е необходима сума за капаро, която трябва да се събере и да бъде депозирана в хотел „Марица“ – Пловдив до 10 май. В противен случай датата и мястото ще бъдат променени. Сумата за кувертите можете да предадете на председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева в кабинет № 4 на следните дати: 3 май – от 9 до 15 часа; 4 май – от 9 до 15 часа; 9 май – от 9 до 13 часа; 11 май – от 13 до 15 часа; 13 май – от 15 до 16 часа; 15 май – от 10 до 13 часа; 21 май – от 10 до 15 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 19.05.2018г. се отменя за 23.06.2018 г. поради заетост на изпитната комисията.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

В срок до 27.04.2018г. всички студенти, които ще се явяват на защита на дипломна работа трябва да предат в Учебен отдел дипломната работа – 2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен носител.

Съобщение:

Уважаеми колеги, ще се радваме да отбележим успешното ви дипломиране и да отпразнуваме този щастлив миг с абсолвентски бал! Потвърдете присъствието си на тържественото събитие до 30 април 2018 година. За подробна информация, записване и допълнителни условия, се обръщайте към председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева. Пишете на e-mail: ss @ vusi.bg /моля изпишете e-mail адреса без празните места около @/

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс

Срокът за плащане на ІІI вноска на семестриалната такса е от 15.03.2018 – 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс , редовно обучение, специалност Стопанско управление, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Управление на софтуерни технологии, Управление на бизнес информационни технологии

Лекциите по Политология на 12,13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г. от 14.00 часа, 20 зала и на 18.03.2018г. от 09.00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, ІІ курс , редовно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика

Лекциите по Политически маркетинг на  13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г., 09.00 часа, 20 зала