ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Промяна в лекции – 3-ти курс, редовно обучение

Съобщение за студентите трети курс, редовно обучение, специалност Противодействие на тероризма, Криминалистика Лекциите по Полицейска психология на 11.03.2021г. се отменят за 17.03.2021 г. На 17.03.2021г. ще се проведат както е оказано в съответното...

повече информация

Държавен изпит и защита на дипломна работа през юни

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще се проведе на 05.06.2021 г. В деня на явяването е необходимо задължително да носите студентска книжка, 2 бр. снимки паспортен формат (мат), лична карта и копие на личната карта.Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и...

повече информация

Промяна в лекции – 4-ти курс, редовно обучение

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", четвърти курс, редовно обучение, специалност "ППООР", "Криминалистика", "Противодействие на тероризма" Лекциите по Противодействие на организираната престъпност на 08.02.2021г. се отменят, на 09.02.2021г. ще започнат от 09:00 часа до 18:00...

повече информация

Защита на дипломна работа и поправка на държавен изпит

Подаване на заявка за явяване на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър" е в срок от 01 февруари до 22 февруари 2021 г. Подаване на заявка за допускане до поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е в срок от 01 февруари до 22 февруари 2021 г. Заявка подават само студенти положили успешно всички...

повече информация

Заплащането на поправителните изпити – до два дни преди изпита

За явяване на поправителен изпит ще се допускат само студенти, които са заплатили съответната такса най-късно до два дни преди датата на изпита.Студентите, които нямат профил в платформата Microsoft 365 следва да подадат заявка най-късно до два дни преди изпита за създаване на такъв на online@vusi.bg.Графикът на поправителната сесия...

повече информация

Поради внезапната кончина на проф. д-р Милена Тепавичарова лекциите по „Бизнес планиране“ се преместват на 20 и 21 февруари 2021 г., а лекциите по „Стратегически маркетинг“ на 27 и 28 февруари 2021 г. Останалите лекции ще се проведат по съответния график.

Лекциите по „Бизнес планиране“ се преместват на 20 и 21 февруари 2021 г., а лекциите по „Стратегически маркетинг“ на 27 и 28 февруари 2021 г. Останалите лекции ще се проведат по съответния...

повече информация

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ Е 22 ЯНУАРИ

Крайният срок за заплащане на семестриалните такси за втори семестър, ОКС "Бакалавър" е 22 януари 2021 г. Семестриалните такси можете да заплатите по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 97 BPBI...

повече информация

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс,...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини