Важни съобщения

ВАЖНО!

Със заповед на президента на ВУСИ се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

повече информация

Разпределение за защита на дипломна работа ОКС “Магистър”

Разпределение на залите за провеждане на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“, както следва:№СпециалностЧасЗала1.ФинансиФинансово-счетоводен мениджмънт и застрахованеСчетоводство и контролВалутен, митнически и данъчен контрол13:00 ч.5 аудитория2.Здравен мениджмънтУправление на софтуерни  технологииДигитален маркетинг 13:00 ч.3...

повече информация

Разпределение за държавния изпит за ОКС “Бакалавър”

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ за всички специалности ще се проведе от 10:00 ч. в 6 аудитория.ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ще се проведе от 10:00 ч., както следва:№СпециалностЗала1.Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 аудитория2.КриминалистикаПротиводействие на тероризмаНационална сигурност и антитерористична...

повече информация

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF • BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 38 BPBI 7924 1066 7539 04 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс,...

повече информация

Промяна в лекции – 3-ти курс, редовно обучение

Съобщение за студентите от трети курс, редовно обучение, специалност „Национална сигурност“ и „Киберсигурност": Лекциите по Защита на класифицираната информация ще се проведат в онлайн среда, както е указано в съответното...

повече информация

Официално откриване на учебната година

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 09.10.2021 г. от 11:00 часа в I-ва аудитория. Във връзка с противоепидемичните мерки, в сградата на ВУСИ, няма да се допускат придружители на студенти и външни...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини