Важни съобщения

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

Срокът за подаване на документи за защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ е от 12.06.2023 г. до 29.06.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионално направление “Национална сигурност“, ще се проведе на 03.06.2023 г. в 2-ра аудитория от 10 часа.Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионални направления “Икономика“ и „Администрация и управление“, ще се проведе на 03.06.2023...

повече информация

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ИЛИ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“

Срокът за подаване на документи за държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 08.06.2023 г. до 29.06.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС “Бакалавър”

Поправката на държавния изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 03.06.2023 г. от 10,00 ч.Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 03.06.2023 г. от 10,00 ч.Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 02.05.2023 г. до 20.05.2023 г. в отдел...

повече информация

Промяна в лекции – 3 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение от следните специалности: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Национална сигурност“, „Киберсигурност“, „Митническо разузнаване и разследване“.Лекциите по „Управление на службите за сигурност ще се проведат от 25.04.2023 г. до 29.04.2023 г. от 09,00...

повече информация

Промяна в лекции – “ОКС Магистър”

Съобщение за студентите ОКС ''Магистър'' по специалностите: ''Митническо разузнаване и разследване'', ''Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред'', ''Противодействие на тероризма'', ''Международни отношения и сигурност'' Лекциите по Сигурност в Черноморския регион на 22.04.2023г. и 23.04.2023г. по обективни...

повече информация

Промяна в изпит – 3 курс, редовно и задочно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно и задочно обучение, по специалностите: „Противодействие на тероризма”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Изпита по Полицейска психология по обективни причини ще се проведе на 02.04.2023 г. от 10:00 ч. в 1...

повече информация

Отмяна на лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно обучение, по специалностите: „Криминалистика” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Лекциите по „Международно полицейско сътрудничество“ на 22, 23, 24.03. се отменят.Ще се проведат на 31.03. в 12 ч, в 19 зала и на 1, 2.04 в 9 ч., в 27...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини