Важни съобщения

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2024/2025Г.

Уважаеми колеги, информираме Ви че срокът за заплащане на таксата за първи семестър ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър " на уч. 2024/2025г. е от 23.08.2024г. до 25.09.2024г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65...

повече информация

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА СТУДЕНТСКИ СТАТУС

Уважаеми колеги, информираме Ви че срокът за подаване на заявления за промяна на студентския статус (възстановяване на студентски права, прехвърляне в друга специалност/форма на обучение и др.) считано от първи семестър на уч. 2024/2025г. е до 14 юни...

повече информация

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” И ОКС „МАГИСТЪР“

Поправката на държавния изпит / защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“, ще се проведе на 01.06.2024 г.Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 07.05.2024 г. до 17.05.2024 г. в отдел „Учебен”. Необходимо е да се представят два броя на хартиен носител и един...

повече информация

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ АБСОЛВЕНТИ ВЪВ ВУСИ

Висшето училище по сигурност и икономика организира тържествена промоция за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през октомври 2023 г. образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”.Тя ще се проведе на 11 май (събота) от 11 часа в 1-ва аудитория.За целта всеки един абсолвент следва да се яви в Учебен отдел...

повече информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ НА СТУДЕНТИТЕ

Съгласно българското законодателство (чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗЗО) всички български студенти, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Всички останали студенти трябва да плащат...

повече информация

ПРОМЯНА В ЗАНЯТИЯ НА 20 ЯНУАРИ 2024г

На 20.01.2024 г. ще има следните промени в учебните занятия по дисциплините:- Политически маркетинг от 11.00 до 19.00 ч.- Противодействие на организираната престъпност от 11.00 до 19.00 ч.- Опазване на обществения ред от 11.00 до 19.00 ч.- Дейност на службите за сигурност и обществен ред в условията на кризи от 11.00 до 18.00...

повече информация

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“ е от 29.01.2024 г. до 09.02.2024 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– такса - може да се плати на място във висшето училище или по банков път:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)ГР.ПЛОВДИВIBAN:...

повече информация

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПРАВКА НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 29.01.2024 г. до 09.02.2024 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– такса - може да се плати на място във висшето училище или по банков път:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД...

повече информация

ПРОМЯНА В ГРАФИЦИ НА ЗАНЯТИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОКС “МАГИСТЪР”

В събота (16.12.2023г) занятията по дисциплини:"Финансов мениджмънт", "Въведение в националната и международна сигурност"и "Продуктово маркетиране в дигитална среда" ще започнат в 14ч. В неделя (17.12.2023г.) графикът на учебните занятия остава...

повече информация

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА уч. 2023/2024г.

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2023/2024 г. е от 11.12.2023 г. до 22.01.2024 г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903BIC BPBIBGSFПри превод на...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини