Важни съобщения

Срок за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г.

Срокът за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г. е от 10.12.2021 до 21.01.2022 г.ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася...

повече информация

ВАЖНО!

Със заповед на президента на ВУСИ се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

повече информация

Разпределение за защита на дипломна работа ОКС “Магистър”

Разпределение на залите за провеждане на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“, както следва:№СпециалностЧасЗала1.ФинансиФинансово-счетоводен мениджмънт и застрахованеСчетоводство и контролВалутен, митнически и данъчен контрол13:00 ч.5 аудитория2.Здравен мениджмънтУправление на софтуерни  технологииДигитален маркетинг 13:00 ч.3...

повече информация

Разпределение за държавния изпит за ОКС “Бакалавър”

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ за всички специалности ще се проведе от 10:00 ч. в 6 аудитория.ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ще се проведе от 10:00 ч., както следва:№СпециалностЗала1.Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 аудитория2.КриминалистикаПротиводействие на тероризмаНационална сигурност и антитерористична...

повече информация

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF • BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“• BG 38 BPBI 7924 1066 7539 04 – 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс,...

повече информация

Промяна в лекции – 3-ти курс, редовно обучение

Съобщение за студентите от трети курс, редовно обучение, специалност „Национална сигурност“ и „Киберсигурност": Лекциите по Защита на класифицираната информация ще се проведат в онлайн среда, както е указано в съответното...

повече информация

Официално откриване на учебната година

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 09.10.2021 г. от 11:00 часа в I-ва аудитория. Във връзка с противоепидемичните мерки, в сградата на ВУСИ, няма да се допускат придружители на студенти и външни...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини