Важни съобщения

ПРОМЯНА В ЧАСОВЕТЕ НА ЗАНЯТИЯ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ

Уважаеми колеги, занятията по "Индустриални отношения и сигурност", "Бизнес планиране и прогнозиране" , "Противодействие на злоупотреби с еврофондове", "Стратегическо управление", "Одитинг", "Превенция на корупцията" на 16.09.2023 ще бъдат от 13ч до 19ч, а в неделя от 9 до...

повече информация

Държавен изпит и защита на дипломна работа / магистърска теза през октомври 2023г.

Държавният изпит / защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” и защитата на магистърска теза за ОКС „Магистър” ще се проведат на 28.10.2023г.Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 02.10.2023 г. до 16.10.2023 г. в отдел „Учебен”. Необходимо е да се представят два броя на хартиен носител и един на CD...

повече информация

ВУСИ ЗАПАЗВА ОТНОВО НЕПРОМЕНЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ

Уважаеми колеги, напомняме Ви че срокът за заплащане на таксата за първи семестър на уч. 2023/2024г. е от 25.08.2023г. до 25.09.2023г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903BIC BPBIBGSFВ...

повече информация

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2023/2024 г. е от 25.08.2023 г. до 25.09.2023 г. Внасянето на сем. такса може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903BIC...

повече информация

Оценки от защита на магистърска теза за ОКС „Магистър” – 03.06.2023 Г.

Национална сигурност – задочно обучение Факултетен номер Оценка М2130391002 Отличен 6 М2130391003 Много добър 5 М2130391004 Отличен 6 М2130391005 Отличен 6 М2130391006 Много добър 5 М2130391009 Отличен 6 М2130391011 Отличен 6 М2130391012 Отличен 6 М2130391013 Отличен 6 М2130391015 Много добър 5 М2130391018 Отличен 6 Противодействие на...

повече информация

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 03.06.2023 г.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – редовно обучение, ДИФакултетен номерОценка1810083005Отличен 6Стопанско управление – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1119055Отличен 6Счетоводство и контрол – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1227007Добър 4Финанси – задочно обучение, ДИФакултетен...

повече информация

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“

Срокът за подаване на документи за защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ е от 12.06.2023 г. до 29.06.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионално направление “Национална сигурност“, ще се проведе на 03.06.2023 г. в 2-ра аудитория от 10 часа.Защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, професионални направления “Икономика“ и „Администрация и управление“, ще се проведе на 03.06.2023...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини