Важни съобщения

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г.Необходими документи:- 2 снимки (паспортен формат, мат)- платена такса;- копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „магистър“ е от 01.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Необходими документи:- 2 снимки (паспортен формат, мат)- платена такса;- копие на лична...

повече информация

Срокове за записване в краткосрочни обучения

Срок за записване от 17.01.2022г. до 31.01.2022г. и начало на обученията от 07.02.2022г. за курсовете Съдебни експертизи, Защита на класифицираната информация и Защита на личните данни.Районен прокурор и съдебен служител ще водят курсове във...

повече информация

Срок за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г.

Срокът за плащане на таксата за втори семестър на учебната 2021/2022 г. е от 10.12.2021 до 21.01.2022 г.ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF• BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 – за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася...

повече информация

ВАЖНО!

Със заповед на президента на ВУСИ се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

повече информация

Разпределение за защита на дипломна работа ОКС “Магистър”

Разпределение на залите за провеждане на защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“, както следва:№СпециалностЧасЗала1.ФинансиФинансово-счетоводен мениджмънт и застрахованеСчетоводство и контролВалутен, митнически и данъчен контрол13:00 ч.5 аудитория2.Здравен мениджмънтУправление на софтуерни  технологииДигитален маркетинг 13:00 ч.3...

повече информация

Разпределение за държавния изпит за ОКС “Бакалавър”

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ за всички специалности ще се проведе от 10:00 ч. в 6 аудитория.ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА ще се проведе от 10:00 ч., както следва:№СпециалностЗала1.Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 1 аудитория2.КриминалистикаПротиводействие на тероризмаНационална сигурност и антитерористична...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини