ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за студентите трети курс, задочно обучение, специалност „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност“: Отложените лекции по Бизнес среда и устойчиво развитие ще се проведат на 28.11.2020г. от 12:00ч. и на 29.11.2020г. от 10:00ч.

Отложените лекции по Бизнес среда и устойчиво развитие ще се проведат на 28.11.2020г. от 12:00ч. и на 29.11.2020г. от 10:00ч.

повече информация

Във връзка с усложняващата се обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №60/11.11.2020 г. всички учебни занятия и изпити за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. (вкл.) ще продължат в електронна среда (онлайн).

Във връзка с усложняващата се обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №60/11.11.2020 г. всички учебни занятия и изпити за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. (вкл.) ще продължат в електронна среда...

повече информация

Съобщение за студентите ОКС “Бакалавър”, втори курс, задочно обучение, специалност “Стопанско управление”, “Счетоводство и контрол”, “Финанси”, “Дигитален маркетинг”, “Маркетинг”, “Икономика на туризма”, “Управление на софтуерните технологии”, “Международен бизнес” Отмененият изпит по Информатика на 24.10.2020г. ще се проведе на 15.11.2020г. от 10:00 часа

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър", втори курс, задочно обучение, специалност "Стопанско управление", "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Дигитален маркетинг", "Маркетинг", "Икономика на туризма", "Управление на софтуерните технологии", "Международен бизнес" Отмененият изпит по Информатика на 24.10.2020г. ще се проведе на...

повече информация

Във връзка с разширяването и приложението на социалната програма на ВУСИ (и заповед №50/03.11.2020 г.) ръководството на висшето училище взе решение семестриалната такса за магистърска степен на завършилите ОКС „бакалавър“ през 2020 г. да бъде намалена от 1000 лв. на 800 лв. през целия курс на обучение.

Във връзка с разширяването и приложението на социалната програма на ВУСИ (и заповед №50/03.11.2020 г.) ръководството на висшето училище взе решение семестриалната такса за магистърска степен на завършилите ОКС „бакалавър“ през 2020 г. да бъде намалена от 1000 лв. на 800 лв. през целия курс на...

повече информация

Съобщение за студентите трети курс, задочно и редовно обучение, специалност „Стопанско управление“, „Счетоводство и контрол“,”Финанси”

Отложените лекциите по Инвестиции и иновации от 24,25.10.2020г. ще се проведат онлайн на 07.11.2020г. от 11:00ч. и на 08.11.2020г. от 9:00ч.

повече информация

Отложеният държавен изпит и защита на дипломна работа по всички специалности ще се проведе на 31 октомври (събота) от 13:00 ч. за ОКС “Бакалавър” и от 15:30 ч. за ОКС “Магистър” по изготвения график.

Отложеният държавен изпит и защита на дипломна работа по всички специалности ще се проведе на 31 октомври (събота) от 13:00 ч. за ОКС "Бакалавър" и от 15:30 ч. за ОКС "Магистър" по изготвения...

повече информация

Всички учебни занятия и изпити ще продължат онлайн (неприсъствено) по съответния график

Във връзка с увеличаване на броя на регистрираните случаи на заразени с COV1D-19 и с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти във ВУСИ, както и заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на...

повече информация