Важни съобщения

Промяна в лекции – 4 курс, задочно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, специалности „Стопанско управление” „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Управление на софтуерните технологии“Изпитът по Социално осигуряване на 19.11.2022 г. (събота) в 10.00 ч. ще се проведе в Microsoft...

повече информация

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.Стопанско управление – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1810191007Отличен 61810191013Добър 41810193001Добър 4Счетоводство и контрол – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1710291002Много добър 51529013Много добър 51329014Много добър...

повече информация

Оценки от защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” – 29.10.2022 г.

Оценки от защита на дипломна работа за ОКС „Магистър” – 29.10.2022 г.Стопанско управлениеФакултетен номерОценкаМ2090891001Отличен 6М2090891002Много добър 5М2090891003Отличен 6М2090891004Отличен 6М2145891003Отличен 6М2145891001Отличен 6М2145891005Отличен 6Счетоводство и контролФакултетен номерОценкаМ2135491003Отличен 6Мениджмънт на...

повече информация

Промяна в лекции – 2-ри курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ри курс, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”,” Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Лекциите по „Миграционен контрол“ на 03, 04.11.2022 г. се отменят.Ще се проведат на 08, 10 и 11.11.2022 г....

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ти курс, редовно обучение, специалности „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Управление на софтуерни технологии”, „Бизнес мениджмънт”Лекциите по „Управление на човешките ресурси“ ще се проведат на 07.11.2022 г. от 11.00...

повече информация

Информация за държавен изпит и защита на дипломна работа през месец октомври 2022

1. Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ от всички специалности ще се проведе на 29.10.2022 г. от 9.00 ч. в 4 аудитория.2. Защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 29.10.2022 г. от 10.00 ч., както следва по специалности:- „Национална сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,...

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ти курс, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, ”Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Лекциите по „Защита правата на човека“ се променят, както следва:На 11, 19, 20.10.2022г. и 10, 16, 17, 18,...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини