Важни съобщения

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 28.10.2023

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТАКриминалистика – задочно обучение№Факултетен номерОценка1.1815091026Отличен /6/2.1915091001Отличен /6/3.1915091003Отличен /6/4.1915091004Мн.добър /5/5.1915091008Мн.добър /5/6.1915091012Мн.добър /5/7.1915091016Отличен /6/8.1915091017Отличен /6/9.1915091022Отличен /6/Криминалистика – редовно обучение№Факултетен...

повече информация

ТЪРЖЕСТВЕНА 20-А ЮБИЛЕЙНА ПРОМОЦИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА АБСОЛВЕНТИ ВЪВ ВУСИ

Висшето училище по сигурност и икономика организира 20-а тържествена промоция за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2023 г. образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".Тя ще се проведе на връх юбилея от създаването на висшето училище на 4 ноември (събота) от 14 часа в 1-ва аудитория.На събитието се...

повече информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА провеждане на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА/магистърска теза ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023г.

Защитата на дипломна работа и държавният изпит за всички студенти от ОКС ”Бакалавър” ще стартира на 28.10.2023г. в 9ч в 3-та аудитория (ет.1). Студентите трябва да са в залата не по-късно от 8.45ч. Защитата на магистърските тези за ОКС ”Магистър” ще се проведе на 28.10.2023 г., както следва по специалности:– „Национална сигурност“,...

повече информация

ПРОМЯНА В ЧАСОВЕТЕ НА ЗАНЯТИЯ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ

Уважаеми колеги, занятията по "Индустриални отношения и сигурност", "Бизнес планиране и прогнозиране" , "Противодействие на злоупотреби с еврофондове", "Стратегическо управление", "Одитинг", "Превенция на корупцията" на 16.09.2023 ще бъдат от 13ч до 19ч, а в неделя от 9 до...

повече информация

Държавен изпит и защита на дипломна работа / магистърска теза през октомври 2023г.

Държавният изпит / защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” и защитата на магистърска теза за ОКС „Магистър” ще се проведат на 28.10.2023г.Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 02.10.2023 г. до 16.10.2023 г. в отдел „Учебен”. Необходимо е да се представят два броя на хартиен носител и един на CD...

повече информация

ВУСИ ЗАПАЗВА ОТНОВО НЕПРОМЕНЕНИ СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ

Уважаеми колеги, напомняме Ви че срокът за заплащане на таксата за първи семестър на уч. 2023/2024г. е от 25.08.2023г. до 25.09.2023г. Плащането може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище:ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКАЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903BIC BPBIBGSFВ...

повече информация

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2023/2024 г. е от 25.08.2023 г. до 25.09.2023 г. Внасянето на сем. такса може да бъде на място във ВУСИ или по банковата сметка на висшето училище: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДГР.ПЛОВДИВIBAN: BG65 BPBI 7924 1066 753903BIC...

повече информация

Оценки от защита на магистърска теза за ОКС „Магистър” – 03.06.2023 Г.

Национална сигурност – задочно обучение Факултетен номер Оценка М2130391002 Отличен 6 М2130391003 Много добър 5 М2130391004 Отличен 6 М2130391005 Отличен 6 М2130391006 Много добър 5 М2130391009 Отличен 6 М2130391011 Отличен 6 М2130391012 Отличен 6 М2130391013 Отличен 6 М2130391015 Много добър 5 М2130391018 Отличен 6 Противодействие на...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини