Важни съобщения

Промяна в лекции – 1 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 1-ви курс, редовно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”, „Противодействие на тероризма”,”Национална сигурност”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническоразузнаване и разследване”Лекциите по Полицейско право на 08.03.2023 г. ще се проведат от 11:00...

повече информация

Промяна в лкеции – 3 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, по специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”Лекциите по Тактика на частноохранителната дейност на 06.03.2023 г. ще се проведат от 10:30...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, редовно и задочно обучение

Съобщение за студенти от специалност „Счетоводство и контрол”, четвърти курс, редовно и задочно обучение, ОКС „бакалавър”. Поради здравословни причини на преподавателя, лекциите по „Финансово право” на 11,12.02.2023 г. се...

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър”

Съобщение за студенти от втори курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър”. Поради неотложни служебни причини занятията по „Обща теория на държавата” и „Политически маркетинг”, по изключение ще се проведат в Microsoft...

повече информация

Промяна в лекции – 1 курс, задочно обучение, в професионално направление “Администрация и управление”

Съобщение за студентите от 1-ви курс , задочно обучение, в професионално направление "Администрация и управление". Лекциите по ''Основи на управлението'' на 11.02.2023 г. ще започнат от 11:00 в 18 зала.

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър”

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини