Важни съобщения

Промяна в лекции – “ОКС Магистър”

Съобщение за студентите ОКС ''Магистър'' по специалностите: ''Митническо разузнаване и разследване'', ''Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред'', ''Противодействие на тероризма'', ''Международни отношения и сигурност'' Лекциите по Сигурност в Черноморския регион на 22.04.2023г. и 23.04.2023г. по обективни...

повече информация

Промяна в изпит – 3 курс, редовно и задочно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно и задочно обучение, по специалностите: „Противодействие на тероризма”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Изпита по Полицейска психология по обективни причини ще се проведе на 02.04.2023 г. от 10:00 ч. в 1...

повече информация

Отмяна на лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно обучение, по специалностите: „Криминалистика” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Лекциите по „Международно полицейско сътрудничество“ на 22, 23, 24.03. се отменят.Ще се проведат на 31.03. в 12 ч, в 19 зала и на 1, 2.04 в 9 ч., в 27...

повече информация

Промяна в лекции – 1 курс, редовно, обучение

Съобщение за студентите 1-ви курс, редовно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”, „Противодействие на тероризма”,”Национална сигурност”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Лекциите по Полицейско право на 22.03.2023 г. ще се проведат от 11:00...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно обучение, по специалностите: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и ''Криминалистика"Лекциите по Шенгенско законодателство на 17.03.2023 г. ще се проведат от 14:00 - 17:00 часа в 21...

повече информация

Промяна в лекции – 1 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 1-ви курс, редовно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”, „Противодействие на тероризма”,”Национална сигурност”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническоразузнаване и разследване”Лекциите по Полицейско право на 08.03.2023 г. ще се проведат от 11:00...

повече информация

Промяна в лкеции – 3 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, по специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”Лекциите по Тактика на частноохранителната дейност на 06.03.2023 г. ще се проведат от 10:30...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини