Важни съобщения

Промяна в лекции – 4 курс, редовно и задочно обучение

Съобщение за студенти от специалност „Счетоводство и контрол”, четвърти курс, редовно и задочно обучение, ОКС „бакалавър”. Поради здравословни причини на преподавателя, лекциите по „Финансово право” на 11,12.02.2023 г. се...

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър”

Съобщение за студенти от втори курс, редовно обучение, ОКС „бакалавър”. Поради неотложни служебни причини занятията по „Обща теория на държавата” и „Политически маркетинг”, по изключение ще се проведат в Microsoft...

повече информация

Промяна в лекции – 1 курс, задочно обучение, в професионално направление “Администрация и управление”

Съобщение за студентите от 1-ви курс , задочно обучение, в професионално направление "Администрация и управление". Лекциите по ''Основи на управлението'' на 11.02.2023 г. ще започнат от 11:00 в 18 зала.

повече информация

Срок за подаване на документи за защита на магистърска теза

Срокът за подаване на документите за защита на магистърска теза за ОКС „Магистър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър”

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

повече информация

Срок за плащане на семестриална такса за втори семестър

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2022/2023 г. е от 15.12.2022 г. до 25.01.2023 г. IBAN: BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, семестър и вид на...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, задочно обучение, по специалностите: „Управление на софтуерните технологии“, „Киберсигурност“

Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, по специалностите: „Управление на софтуерните технологии“, „Киберсигурност“. Лекциите по Модели на софтуерни системи на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и по изключение  ще се проведат в Microsoft Teams....

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, задочно обучение, в професионално направление “Национална сигурност”

Съобщение за студентите 2-ри курс, задочно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,”Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване” Лекциите по Обща теория на държавата на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите от 4-ти курс, редовно обучение, специалности “Противодействие на тероризма”, “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, “Криминалистика”, “Киберсигурност”Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 28.11.2022 г. се...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини