Важни съобщения

Промяна в лекции – 2-ри курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ри курс, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”,” Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Лекциите по „Миграционен контрол“ на 03, 04.11.2022 г. се отменят.Ще се проведат на 08, 10 и 11.11.2022 г....

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ти курс, редовно обучение, специалности „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Управление на софтуерни технологии”, „Бизнес мениджмънт”Лекциите по „Управление на човешките ресурси“ ще се проведат на 07.11.2022 г. от 11.00...

повече информация

Информация за държавен изпит и защита на дипломна работа през месец октомври 2022

1. Държавният изпит за ОКС „Бакалавър“ от всички специалности ще се проведе на 29.10.2022 г. от 9.00 ч. в 4 аудитория.2. Защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 29.10.2022 г. от 10.00 ч., както следва по специалности:- „Национална сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,...

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ти курс, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, ”Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”Лекциите по „Защита правата на човека“ се променят, както следва:На 11, 19, 20.10.2022г. и 10, 16, 17, 18,...

повече информация

Проямна в лекции – 3-ти курс редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, специалност ''Национална сигурност'', ''Криминалистика'', ''Киберсигурност'', ''Корпоративна сигурност''. Лекциите по Информационна сигурност на 05, 06, и 07.10.2022 г. се...

повече информация

Държавен изпит и защита на дипломна работа през октомври

Държавният изпит и защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 03.10.2022 г. до 17.10.2022 г. в отдел...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини