Важни съобщения

Срок за плащане на семестриална такса за втори семестър

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2022/2023 г. е от 15.12.2022 г. до 25.01.2023 г. IBAN: BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, семестър и вид на...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, задочно обучение, по специалностите: „Управление на софтуерните технологии“, „Киберсигурност“

Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, по специалностите: „Управление на софтуерните технологии“, „Киберсигурност“. Лекциите по Модели на софтуерни системи на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и по изключение  ще се проведат в Microsoft Teams....

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, задочно обучение, в професионално направление “Национална сигурност”

Съобщение за студентите 2-ри курс, задочно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,”Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване” Лекциите по Обща теория на държавата на 07, 08.01.2023 г. по обективни причини и...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите от 4-ти курс, редовно обучение, специалности “Противодействие на тероризма”, “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, “Криминалистика”, “Киберсигурност”Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 28.11.2022 г. се...

повече информация

Промяна в лекции – 2 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 2-ри, редовно обучение, специалности „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,” Криминалистика”, „Национална сигурност”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и разследване”, Лекциите по Индустриални отношения и сигурност на 28.11.2022 г. се...

повече информация

Промяна в лекции – 4 курс, задочно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, специалности „Стопанско управление” „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Управление на софтуерните технологии“Изпитът по Социално осигуряване на 19.11.2022 г. (събота) в 10.00 ч. ще се проведе в Microsoft...

повече информация

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.

Оценки от Защита на дипломна работа и Държавен изпит за ОКС „Бакалавър” – 29.10.2022 г.Стопанско управление – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1810191007Отличен 61810191013Добър 41810193001Добър 4Счетоводство и контрол – задочно обучение, ДИФакултетен номерОценка1710291002Много добър 51529013Много добър 51329014Много добър...

повече информация

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини