Във Висшето училище по сигурност и икономика се проведе първата по рода си национална научна конференция „Левски в съвременния дигитален свят. Нов прочит на делото и личността на Левски в светлината на сигурността, образованието и културно-историческото наследство“. Организатори на научния форум бяха община „Родопи“ и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България. Събитието  бе под патронажа на президента Румен Радев. Форумът бе уважен от директори и представители на основни и средни училища, носещи името на Васил Левски и не само, в редица общини, сред които София, Пловдив, Пазарджик, Перущица, Садово, Родопи и Хисаря. Като домакин ВУСИ посрещна участниците в конференцията в навечерието на 3 март – националния празник на страната, с български трибагреник и мартеничка за здраве.

„За мен е огромно удоволствие да дам началото на тази национална научна конференция“ – каза при откриването кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов. Той благодари на ВУСИ в лицето на президента му проф. д.п.н. Георги Манолов за съпричастността и домакинството на значимото събитие. „Идеята възникна от реализиран регионален проект по повод 185-ата годишнина от рождението на великия българин и се разви в днешното събитие“ – сподели той. „Левски е неразривно свързан с населените места, които се намират в община Родопи, като в някои от тях е организирал тайни революционни комитети. Той е цяла вселена и ако трябва да го изучаваме, няма да можем да го направим само в един форум. Трябва да следваме заветите и идеалите на Апостола на свободата в този съвременен свят и да се запитаме: Наистина ли сме единни? Всъщност, може би, не“. Кметът Павел Михайлов постави въпросите: Кога ще се обединим, за да работим за отечеството си? Отстояваме ли националните си интереси, пазим ли национална си сигурност и защо младите бягат навън? „За такава ли свобода мечтаеше Левски? За такава ли свобода увисна той на бесилото? Не, разбира се“- каза още той. В заключение кметът на община „Родопи“ подчерта, че трябва да се замислим още дали следваме стъпките на Апостола, на какво учим децата си и дали ги възпитаваме да бъдат достойни българи.

Президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов отбеляза в речта си, че Левски ни липсва най-много днес като личност, като характер, като пример за подражание, защото той е една вселена. „От тази гледна точка събитието, което днес се провежда между основни представители на средното и висшето образование в наше лице и местната власт, създава възможност да запълним най-после една голяма празнота в тази комуникация между базови институции на място, която да прави нов прочит на това, кой е Левски, защо той е поел такава уникална мисия, която само смъртта му е попречила да довърши докрай“ – каза проф. д.п.н. Манолов. Той посочи още: „Колцина са днешните българите, които притежават неговите качества, иначе всички го боготворим. В това виждам смисъла в днешното общуване в рамките на конференцията, особено че тя е осъвременена от гледна точка на дигиталното общество. Левски е мост между минало и съвременност, който може да ни даде много нови идеи на базата на това, което ще се дискутира за него, как да продължим така, че да измъкнем България от тресавището. Въпреки че във всички кабинети портретът на Апостола е на видно място.  Имаме такъв уникален човек, богата история и в същото време ние управляваме така, сякаш утре изчезваме“. Президентът на ВУСИ сподели, че с ръководството на община Родопи е коментирана идеята конференцията да стане традиционна, за да се стигне до повече хора, до младото поколение, което живее днес в един свят с други виждания и възгледи. Затова е изключително важно как ще бъде поднесена историята, за да разберат те кой всъщност е Левски. „ВУСИ е специализирано училище по сигурност, в близките години назад личността на Левски като че не е разглеждана през погледа на сигурността на държавата. Дилемата Левски – сигурност – модерен дигитален свят е много актуална. Тази тематика ще даде и друг положителен аспект на неговия образ. Нека споменем и неговата Нареда, в която има много ценни мисли за сигурността, които са основата на първичната българска държавност впоследствие“ – посочи проф. д.п.н. Георги Манолов и подчерта в заключение, че „така можем да поставим едно по-ново начало в преосмислянето на идеите на Левски, защото той наистина е уникален и неизчерпаем във всяко едно отношение. Дори може и да се помисли за някакво норматизиране в организация, която ще сплоти представителите на средното и на висшето образование в обща кауза: Как да направим така, че действително да възпитаваме младите хора в един истински патриотизъм“.

Приветствие към препълнената зала направи и председателят на Общински съвет „Родопи“ Георги Цанков. Той сподели, че в съвременния дигитален свят все по-трудно се взема пример от видните български личности като Левски, затова темата на днешния форум за неговия почерк е изключително актуална. „Нека провокираме младите хора да бъдат истински патриоти, като се замислят какво са дали подобни велики личности, като са посветили живота си на България“- апелира Цанков.

Сред официалните лица на събитието бе и Антоанета Пакова – началник на РУО – Пловдив. Тя поздрави с идеята и темата на националната конференция, защото това е нещо, което се случва за първи път. „Погледът на делото на Апостола през националната сигурност, през иновациите в образованието и чрез изследване на почерка на Левски е нещо наистина новаторско“- каза Пакова и посочи, че „Министерството на образованието и науката е насочило обучението на подрастващото поколение към интерактивно, дигитално образование и чрез начини за създаване на такова, така учителите могат да разработват учебно съдържание. Тук виждам възможността учителите да създават уроци и учебно съдържание с нов прочит на делото на Апостола чрез изучаване на неговия почерк.“

От името на Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, поздравителен адрес към участниците в събитието бе представен от зам. – председателя Красимира Благоева. Поздравителен адрес бе получен и от зам.-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов. От името на студентската общност на ВУСИ приветствие отправи и председателят Илиян Илиев.

Ключов доклад на националната научна конференция изнесе проф. д.ист.н. Трендафил Митев (ВУСИ и УНСС), който бе на тема “Апостолството като стил за ефективна защита на националните интереси” – в миналото и днес. Участниците се запознаха също с доклада на тема “Място и роля на историческата типография в процеса на съхраняване на паметта за Българското възраждане” на гл. ас. д-р Милена Катошева (ИЕФЕМ – БАН; СУ “Св. Климент Охридски”). На форума бе представен всеобхватно докладът по процеса на дигитализацията на почерка на Левски на филолога и типографа Стефан Пеев, който е негов създател.

Модераторът на конференцията Сузана Николова – началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ информира, че община „Родопи“ подарява на участниците в събитието специално подготвена флаш памет със сканирани протоколите от разпитите на Левски, личния му бележник и филм за намерените и запазени вещи на Апостола. Протоколите в дигитален вариант са предоставени от личния архив на Бердж Джаникиян, за да бъдат дарени в помощ на образователния процес в часовете по история.

Форумът постави ключови въпроси, реализира качествена дискусия и обмени ценен образователен опит. Това обобщиха представилите се в него, сред които и много студенти на ВУСИ.

Всички участници получават сертификати от националната научна конференция, посветена на Левски в съвременния дигитален свят.