Вестник „Труд”: Пловдив вече и с университет за антитерористи

Mar 4, 2015

КИА да стане специализирано Висше училище по сигурност и икономика, реши правителството.

Пловдив вече ще има университет, който ще подготвя студенти по антитероризъм, детективска дейност, защита при бедствия и аварии, защита на външните граници на ЕС, противодействие на отрицателните миграционни процеси и др., пише в-к „Труд” в изданието си от 28 февруари 2015 г. Правителството прие да преобразува Колежа по икономика и адиминстрация в Пловдив във Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) след положителна оценка на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация и по искане на академичното ръководство. Предмет на дейността на ВУСИ ще бъде подготовка на специалисти по професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика” и „Национална сигурност”. В структурата на преобразуваното частно висше училище ще бъдат включени три учебно-научни центъра – по национална сигурност, по икономика и управление и по чуждоезиково обучение, в които ще се подготвят студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“. Предстои утвърждането на ВУСИ в Народното събрание в три форми за обучение – редовна, задочна и дистанционна.