ВИРТУАЛЕН СПРАВОЧНИК

Организации и институции

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

СВЕТОВНА БАНКА
http://www.worldbank.org/

Институт за пазарна икономика – анализи, доклади, бизнес, финанси, регионално развитие, Балкани. http://www.ime-bg.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Съдържа разнообразна информация в областта на икономиката, труда, екологията и др.
http://www.oecd.org

Национална агенция за приходи
www.nap.bg

Библиотеките в България Богата на информация за библиотеките в България страница, с връзки към каталози, стандарти, нормативни документи и др.
http://www.bibliotekibg.primasoft.bg/modules/news/article.php?storyid=63
НБКМ Страницата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
http://www.nationallibrary.bg/
Централна научно техническа библиотека Съдържа български и чуждестранни пълнотекстови ресурси на свободен достъп, вкл. и в областта на икономиката, бизнеса и финансите
http://mail.nacid-bg.net/bgnew/virtlib/virtlibbg-97.shtml
Библиотека на университета в Женева Предлага богата информация и връзки към бази данни, интернет ресурси, каталозите на библиотеката и др. Страницата е на френски и английски езици.
Руска държавна библиотека Страницата съдържа информационни ресурси, изследвания и публикации, новости и събития
Библиотека на МГУ Московски държавен университет. Страницата на библиотеката предлага информация и връзки към други страници и каталози на руски език.
Американска библиотечна асоциация Страницата съдържа полезна информация за библиотечни и информационни работници и връзки към американски библиотеки, каталози и бази.
Асоциация на европейските библиотеки Страницата на Европейското бюро на библиотечната, информационна и документационна асоциация.

Електронни книги
http://youre-books.biz/?p=18

Списания

Икономически алтернативи Научно списание, издание на УНСС. Достъпен е пълният текст на статиите от 2005 г. насам.
http://alternativi.unwe.acad.bg

Диалог Електронно списание, издание на СА “Д.А. Ценов” – Свищов. Предлага достъп до пълния текст на статиите от 2002 г. насам.
http://www.uni-svishtov.bg/dialog/

Известия на Икономически университет Варна Архив от 2002 г.
http://www.ue-varna.bg/Library/ue/index1.html

Годишник на УНСС Архив от 2005 г. на български и английски език
http://www.unwe.acad.bg/yearbook/

Научни трудове – УНСС Архив от 2004 г. на български и английски език
http://www.unwe.acad.bg/research/

Inderscience Publishers
http://www.inderscience.com/samples.php

Scientific Journals International
http://www.scientificjournals.org/resources.htm

OpenJ-Gate
http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx

E-Journals.Org Предлага връзки към световните електронни списания. Тази база е част от World-Wide Web Virtual Library. Има директория на списанията със свободен достъп в пълен текст (Directory of Open Access Journals). Дисциплините се актуализират и допълват постоянно. Между тях са: Икономикс, История на икономиката и бизнеса, Източно-Европейски изследвания и др. традиционни и нови области на знанието.
http://www.e-journals.org/

Аcademic journals
http://www.academicjournals.org/journals.htm